Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

dinsdag 20 december 2005

Demi-lune en halve maan - Nutteloze kennis 2

Verwar de demi-lune niet met de halve maan. In de vestingbouw hebben deze begrippen een volkomen andere betekenis. Een demi-lune is een ravelijn, zeker geen halve maan.
En wat is dan het verschil? De ravelijn ligt midden voor het vestingfront, de halve maan dekt de saillant.

zaterdag 3 december 2005

De 15 minuten van Steve Westfield

Zonder dat iemand het gemerkt heeft zijn de fifteen minutes of fame van Steve Westfield alweer voorbij. Vier van de vijf gegoogelde verwijzingen lopen dood. Toch is er -als altijd- nog het nodige te vinden. En - zo blijkt na doorzoeken - hij is alive and kicking. Zijn eigen webpagina is bijgewerkt tot en met 2005, het oude werk wordt op steeds meer verzamel CDs opgenomen en hij treedt nog steeds op voor oude en nieuwe fans.
Zo blijkt Steve in 2002 samen met drie vrienden in Haarlem in het Patronaat te hebben opgetreden! Dat heeft Blues Stay Away Music even gemist. Deze pagina is alleen nog in cache bij Google te vinden.
Smoked A Little Too Much Monkey Brain van het hoogtepunt Brainwreck is gratis te downloaden van mp3.com. (Als je daar tenminste nog geen vijftig liedjes opgehaald hebt).
De geschiedenis van Steve Westfield, de Pajama Slave Dancers en de Burnouts vind je bij Piero Scaruffi op een pagina uit 1999. Wat een geluk dat er nog liefhebbers zijn die hun oude pagina's gewoon laten staan! Dat de VPRO de muziek van Stuporstar "country" noemt (hier) neemt Blues Stay Away Music dan maar voor kennisgeving aan. Zelf heeft hij het immers ook over country & whiskey. Sterker, bij Last Call Records wordt als vanzelfsprekend gesteld: "He is called the "Leonard Cohen of alternative rock". Chapeau, niet slecht voor een Pajama Slave Dancer.
Om af te sluiten: een interview bij een optreden in het Magazijn in Gent uit 1998.

De conclusie: een plaatje zegt meestal meer dan duizend woorden...

zondag 20 november 2005

Een geheel verzorgde reis

Het volledige verslag van de 24-Uurs van 1983, "Een geheel verzorgde reis" is opnieuw uitgegeven. Voor deze tweede druk is al het materiaal gedigitaliseerd en opnieuw gelayout. Het boekwerkje is in de vorm van een pdf op het web gezet en te
downloaden vanaf de tocht van 1983.
Het verslag was toendertijd (1983) vernieuwend doordat het voor het eerst als een zelfstandige eenheid was opgevat, en niet enkel als een stapeltje opdrachten dat na de tocht opnieuw maar nu ongevouwen en netjes werden uitgedeeld aan de deelnemers.

woensdag 9 november 2005

PSeudologisch Instituut introduceert zichzelf

Het PSeudologisch Instituut dat zich tot dusver vrijwel onzichtbaar hield introduceert zichzelf. De pagina oogt nog een tikje saai, maar we kunnen er nog wel een paar interessante nutteloze berichten verwachten. Of ze waar zijn of niet bepaalt de lezer zelf wel, daar heeft hij de door het Instituut gegeven
matrix niet voor nodig. Meer hierover op http://www.ebna.nl/psi/

vrijdag 4 november 2005

Nutteloze kennis, nutteloos plezier

Wanneer is kennis nutteloos? Bestaat het überhaupt, nutteloze kennis? Gebrek aan kennis er plenty, maar is een overvloed aan kennis nutteloos?

Waar de journalist zich er op beroemt dat hij overbodige informatie weet te schiften en te filteren, neemt de bescheiden encyclopedist er genoegen mee dat hij al het beschikbare materiaal ordent. Een dunne encyclopedie is niet meer dan een woordenboek. Een encyclopedie die zich richt op een onderwerp is slechts een brochure.

De mooiste encyclopedie is de wereldencyclopedie, vol met kennis die ooit nut had of nut zal hebben. En nutteloos plezier oplevert.

zaterdag 29 oktober 2005

De 24 Uurs van 1975 - In de ban van de Ring

De uitnodiging, opdrachten en route van de 24 Uurs van 1975 zijn vanaf nu te vinden in het publieke deel van het EBNA-archief. Bekijk dertig jaar na dato de tocht van 1975, "In de ban van de Ring".

woensdag 26 oktober 2005

De andere EBNA's 6 - Een Italiaanse handwerksman

Deze EBNA, de ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO, komt uit Italie. Het adres is www.ebna.it. Achter de Italiaanse EBNA staat een keur aan vakbonden en bestuursleden. Ze richten zich allen op ondersteuning van de handwerksman, en krijgen daarvoor van de Italiaanse overheid een ruime subsidie.

Le Confederazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, da tempo hanno comunemente deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel riconoscimento delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
Nell'ambito di tali relazioni, che si vanno sviluppando da oltre un decennio, le parti hanno costruito strumenti bilaterali per la gestione di particolari aspetti della vita delle imprese artigiane e la tutela dei lavoratori in esse occupati.

Voor wie geen Italiaans kent weet Alta Vista Bable Fish er prachtig engelstalig bureaucratees van te maken:

EBNA - BILATERAL AGENCY NATIONAL HANDICRAFT Artisan Confederations CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI and Confederations trade-union CGIL, CISL and UIL, for a long time have commonly decided to make of the bilaterality one of the strategic factors of their relations, in the acknowledgment of the mutual autonomies, confirming and ribadendo the fundamental and propulsive role of the dealing.
In the within of such relations, than they are gone developing give beyond a decade, the parts have constructed to bilateral instruments for the management of particular aspects of the life of the artisan enterprises and the protection of the workers in occupied they...

Als de Nederlandse EBNA gesubsudieerd zou worden besteedden we zeker meer aandacht aan ribadendo the fundamental and propulsive role of the dealing! Helaas, het blijft bij deze ene vermelding.

dinsdag 25 oktober 2005

Wie weet er nog iets over Hengelo?

Uit het EBNA-archief zijn de afgelopen week twee bescheiden Hengelose items op het web gepubliceerd: een scan van de stafkaart Almelo 1:25.000 met een kleine beschouwing over Punt Q, en het licht nostalgische gedicht Wie weet er nog iets over Hengelo?
Naast de nieuwe en langlopende encyclopedische trajecten blijft EBNA vanzelfsprekend aandacht blijven besteden aan het eigen verleden en de inhoud van het omvangrijke archief.

zondag 23 oktober 2005

Nutteloze kennis 1 - 28, 32 en het hurufisme

De filosoof en dichter Naimi Shahabaddin Fadlullah Tabrizi Astrabadi (1339-1393), ook bekend als al-Hurufi, stelde dat God zich manifesteert in woorden, en dus in de 28 letters van het Arabische en in de 32 letters van het Perzische alfabet. Verder vermoedde hij dat die 28 en 32 letters daarmee ook de basis vormen voor schoonheid en liefde in de wereld.
Die gedachten werden hem niet in dank afgenomen. Nadat hij eerst aan een stuk touw door de straten was gesleept werd hij in 1393 in Azerbeidzjan als islamitische ketter gedood door Miran Shah, de zoon van Timoer Lenk.
Zijn gedachten leefden voort onder de naam hurufisme. De hurufieten geloofden dat met de getallen 28 en 32 het geheim van alle dingen te verklaren was.

woensdag 24 augustus 2005

De Wereldencyclopedie

Een warrige maar enthousiaste Gerrit Komrij houdt een toespraak in de aula van de Koninklijke Bibliotheek ter ere van een website met dichters. En passant bespreekt hij de wereld en het internet en nog zo wat zaken.

"De wereld is een encyclopedie, maar hoe zoek je er iets in op? Hoe zorg je dat de wereldencyclopedie jou laat weten wat je zoeken wilt, zoeken kunt, zoeken moet?"

De uitgevers van een encyclopedie hebben minder tijd om te dromen dan een voormalig Dichter des Vaderlands. Hoe ziet een wereldencyclopedie eruit? We kennen de Wereldencyclopedie Wielrennen, "ongetwijfeld één van de paradepaardjes van uitgeverij de Eecloonaar". We kennen de Wereldencyclopedie van de Mythologie. We kennen het boek "Cyclo Sport, les marques, les modèles et leur hist. de A à Z" door Bernard Soler-Thèbes dat omschreven wordt als "Unieke full-colour wereldencyclopedie van bijna 400 sportbromfietsmerken vanaf de jaren '50". En zo zijn er natuurlijk nog veel meer wereldencyclopedieen denkbaar en -zelfs- uitgegeven.

Tenslotte. Ook Google heeft een opvatting over de wereldencyclopedie: Op Speurders.nl vind je een wereld encyclopedie, tweedehands en nieuw, te koop gevraagd en aangeboden. Helaas, bij nader onderzoek blijkt dit niet waar te zijn: het is de Grote Lekturama Wereldatlas uit 1972 die op 11 augustus 2005 te koop is aangeboden. Ongelezen lektuur voor de niet-lezer, was dat niet het sterke punt van Lekturama?

Tussenstand research
Er zijn drie opvattingen gevonden:
1) De wereldencyclopoedie is de wereld zelf (Gerrit Komrij)
2) De wereldencyclopedie is een boek waarin een onderwerp uitputtend wordt behandeld (uitgeverij de Eecloonaar)
3) De wereldencyclopedie is een boek dat je niet zelf hebt gelezen en waarvan je de titel niet meer precies weet (Google)
En er is een interessant zijspoor opgedoken: Hoe zat het ook alweer met Lekturama?

zaterdag 20 augustus 2005

Deze Taal - Hoe spel je dat?

Onlangs is de woordenlijst Pernog-Nederlands overgezet van het ontruimde Empty Bottle Home naar de reguliere EBNA-site.
Vanzelfsprekend leidde dit tot enige extra aandacht voor Pernog en zijn historie. Opmerkelijk is dat -zo blijkt uit het EBNA-archief - in de 70-er jaren de spelling van het woord Pernog nog niet stabiel was. In een EBNA-bulletin uit 1978 wordt terloops over Pernoch bericht. Opmerkelijk!
Uit het fysieke EBNA-archief blijkt dat in het gestencilde, van Matenweg 73-2 afkomstige, canonieke overzicht reeds van Pernog sprake is. Over de juiste spelling kan dus -toch- geen misverstand bestaan. Het was Pernog met een g en het blijft Pernog met een G.
De Encyclopedie Editie 1996 geeft alle details over opkomst en ondergang van "deze taal" oftewel Pernog.

woensdag 17 augustus 2005

De lege flessen 4 - An empty bottle

Ooit was er de eerste lege fles. Op Sweetheart of the Rodeo zongen de Byrds "an empty bottle, a broken heart, and you're still on my mind". Dat was in 1976 genoeg voor de oprichter van het Empty Bottle News Agency. En het was genoeg voor Gram Parsons.
Maar hoe is het liedje echt? Die vraag staat. Wanneer je zoekt vind je ook een andere uitvoering van de song van Luke McDaniel. George Jones zong You're still on my mind met het refrein "an empty bottle of broken hearts, and you're still on my mind". Minder mooi maar even plausibel. Hoe zit het werkelijk? Wat schreef Luke McDaniel? En waarom had Gram Parsons gelijk toen hij
de tekst aanpaste?

De andere EBNA's 5 - Wachten op het E-boek

Deze EBNA bestaat al lang niet meer. Als je probeert op www.ebna.org te kijken vind je niets. De Electronic Book Newsstand Association werd in 2001 opgericht om het electronische boek te propageren. Helaas, dat werd niets. Waarschijnlijk kostte het alleen maar geld en, simpelweg, er werden te weinig e-boeken verkocht. Aan de bedoelingen lag het niet:

The organization also plans to facilitate the flow of such content, provide technical research, advice and insights, and represent periodical publishers in the Ebook, PDA and E-Paper industries.

Al snel kwamen de twijfels. Zou de organisatie een andere naam krijgen? En momenteel is er op het internet niets meer te vinden over deze EBNA. Het electronische boek komt er wel. Ook zonder EBNA.

zondag 14 augustus 2005

Het Ad Hoc Archief - Pernog, Lipperkerkstraat 108

Het Empty Bottle Home is definitief ontruimd. De laatste pagina's van EBNA die daar nog stonden, gewijd aan Pernog en de Lipperkerkstraat 108, zijn overgezet naar www.ebna.nl. De zeventiger jaren zijn definitief opgenomen in de nieuwe website. Meer volgt wellicht, afhankelijk van de ijver van de EBNA-archivaris.
Neem een kijkje in het - nog zeer bescheiden - Ad Hoc Archief.
Ongetwijfeld wordt dit deel van het EBNA-archief> in de toekomst verder uitgebreid.

vrijdag 12 augustus 2005

Werk in Uitvoering - De Encyclopedie

Er wordt weer gewerkt aan nieuwe versies van De Encyclopedie. Een van de projecten is De Encyclopedie 2005. Voorpublikaties zijn De Encyclopedisten 1 en De Anti-Encyclopedist. Het onderwerp van De Encyclopedie 2005 is de encyclopedie. De benadering is thematisch. De belangrijkste taak van de redacteuren zal zijn om tot een afronding te komen. Het beschikbare materiaal is overvloedig. De verwachting is dat De Encyclopedie 2005 in het voorjaar van 2007 door EBNA op het internet gepubliceerd zal worden.

Daarnaast is er gestart met research voor een grootschalige en veelomvattende uitgave: De Wereldencyclopedie. Binnenkort meer nieuws over dit project.

donderdag 11 augustus 2005

Nieuw logo voor EBNA.nl


Een nieuw logo voor ebna.nl! De website heeft dankzij Margret een nieuwe lege fles gekregen. Op het weblog blijft de blauw met rode empty bottle het beeld bepalen.

woensdag 10 augustus 2005

De Anti-Encyclopedist - George Orwell

Nee, natuurlijk was George Orwell geen encyclopedist.

In zijn werk ontbreekt de hang naar volledigheid. Ook het systeemdenken was hem van nature vreemd. Waarom is hij toch een held van een ieder die in informatieverwerking en encyclopidisme geinteresseerd is? Omdat hij in 1984 - ongetwijfeld geinspireerd door zijn werk bij de BBC tijdens WO2 en door zijn kennis van het Sovjet communisme - een prachtig beeld geeft van de vluchtigheid van alle media en de hopeloze taak de waarheid te achterhalen aan de hand van beschikbare gegevens.
Vat het internet op als de som van alle beschikbare kennis en de overeenkomst tussen Orwell's dystopie en de huidige tijd is duidelijk: evenmin als het voor de kameraden uit 1984 mogelijk is de waarheid te vinden in de gearchiveerde exemplaren van de Times (die worden immers continu herschreven door Winston Smith en zijn collega's) is het voor de overgeinformeerde burger uit 2005 mogelijk op het internet te achterhalen wat werkelijk waar is. Ook daar wordt immers de waarheid continu herschreven en opnieuw gepubliceerd. Websites verdwijnen, bestaande websites wijzigen hun indeling en de beschikbare informatie continu. Vat het internet op als de ultieme encyclopedie, en de actualiteit van Orwell's waarschuwing is duidelijk.
Iets lichtvoetiger uitgedrukt: de "memory hole" waar Winston Smith zijn afgehandelde opdrachten laat verbranden is een mooie metafoor voor de prullenbak op de desktop waarin alle vorige versies van artikelen uiteindelijk verdwijnen. In het EBNA-archief is het onderdehand een goede gewoonte geworden een printje van webpagina's te maken. Je weet maar nooit of ze er over een jaar nog zijn.

Voorpublicatie De Encyclopedie 2005

dinsdag 9 augustus 2005

Empty Bottle Bulletins uit 1996 op ebna.nl

De EBNA Bulletins uit 1996 zijn nu beschikbaar op www.ebna.nl. De 10 nieuws-bulletins uit 1996 en begin 1997 zijn toegevoegd aan het EBNA-archief. Kijk in de inhoudsopgave voor de details.
Pareltjes als Het Schiereiland luistert vooral naar zichzelf en Het Leven Onder Water zijn nu op de plek waar ze horen: het EBNA-archief op het internet. Tegelijkertijd is de externe link naar het Empty Bottle Home verwijderd. Deze verwijzing heeft geen meerwaarde s
inds De encyclopedie 1996 en alle bulletins uit 1996 in het EBNA-archief zijn opgenomen.

woensdag 3 augustus 2005

Andere havens

Er zijn geheimzinnige plaatsen waarvan niemand weet waar ze liggen. Je kunt een tijd in hun richting rijden en voor je het weet ben je ze gepasseerd. Het mooiste voorbeeld ligt in de buurt van Rotterdam: Andere Havens. Het lijkt haast of het op de ruit rond Rotterdam zelf ligt . De richting wordt aangegeven (volg de weg) maar er is geen enkele afslag met de gezochte plaats aangegeven.
Ring A10 lijkt net zo'n plek, maar dan in de buurt van Amsterdam. En het lijkt wel alsof in de buurt van elke plaats in Nederland een onvindbaar Centrum ligt. Op de kaart van Nederland is het in ieder geval niet te vinden.

Voorbeelden:
Andere Havens
Centrum
Alle richtingen
Overige richtingen
Doorgaand verkeer
Omleiding
Ring A10

dinsdag 2 augustus 2005

Oude Veenhoop, Nieuwe Veenhoop

Hoe zit het eigenlijk met de Oude en de Nieuwe Veenhoop? EBNA's publicatie Geen statiegeld uit 1979 maakt de zaak er niet duidelijker op. Toch is er wel het een en ander bekend.
Zo is De Oude Veenhoop, een hotel/restaurant/slijterij in Smilde aan de Drentse Hoofdvaart, in de 70-er jaren gesloopt. Meer details, inclusief ansichtkaart, zijn in maart 2003 gepubliceerd door http://www.prentbriefkaarten.info
Verder: op huisnummer 27 aan de Veenhoopsweg (naast de chinees) is later Café-Restaurant De Nieuwe Veenhoop gehuisvest, inclusief de bijbehorende slijterij.

maandag 1 augustus 2005

Een straat in Enschede

Eigenlijk is er maar één straat in Enschede.
Het is waar, het allereerste EBNA-bulletin is bedacht en samengesteld op de tweede verdieping van de studentenflat Witbreuksweg 393 op de campus van de Universiteit Twente (een verdieping met anno 2005 een eigen url in de wiki van de UT). Maar je kunt de Witbreuksweg geen straat noemen, bovendien is het de vraag in hoeverre Drienerlo deel uitmaakt van de bebouwde kom van Enschede. Een bushalte met studentenflats en een paar sportvelden, veel meer was het niet en veel meer zal het vermoedelijk nooit worden, zelfs niet nu er in de buurt een NS-station is. Er valt veel te zeggen over de Witbreuksweg, het is geen straat in Enschede.
De Lipperkerkstraat. Mooiste, lelijkste straat van Enschede. Saaier dan vroeger, minder druk ook. Maar toch nog steeds de enige stadsstraat buiten het stadshart. En een straat die al meer dan dertig jaar onder de duim moet worden gehouden. Wat niet lukt natuurlijk. Hier kende -in het studentenhuis Lipperkerkstraat 108 - het EBNA-bulletin eind jaren zeventig van de vorige eeuw zijn eerste bloeiperiode. Hier werden Door het bovenlicht Hilversum 3 en Geen statiegeld met veel knippen en plakken in elkaar gezet.

Als je het dagblad Tubantia leest over de straat (knipsels genoeg in het EBNA-archief!) zou je denken dat het een sombere en hopeloze straat in een opgegeven achterstandswijk is. Maar dat is zeker niet zo! Gelukkig worden ook in Enschede - tegenwoordig - de bijzondere eigenschappen van de Lipperkerkstraat "as is" gezien. De site http://www.enschede-stad.nl -mooie site over Enschede- bevat de eerste en enige stadswandeling in de Lipperkerkstraat: van Oldenzaalsestraat tot over het Singel en terug. Helaas, geen vermelding vannr 108. Mooi: wel een foto van de nog steeds bestaande snackbar Hoky Poky op nr 121 aan de overkant. Let op de sanseferia's in de vensterbank.
Site en wandeling
aanbevolen door EBNA!

zondag 31 juli 2005

Kees van Ham 1957-2005

Vorige week spoelde er een lege fles aan op het kleine strand bij het kantoor van het agentschap.
Volkomen onverwacht is Kees van Ham overleden. Zeven jaar woonde hij met mij aan het Surinameplein, van 1982 tot 1989. In die tijd hadden werkte ik ongericht aan het indexeren van tijdschriften en knipsels. Dit was de tijd van archiefbakken en
kaartjes, de computer had zijn intreden nog niet gedaan. Met goedmoedige verbazing bekeek hij het rommelige maar gezellige Ad hoc Archief. Dat de eettafel vol lijmvlekken zat kon hem niets schelen. Meestal wist hij mij snel over te halen om te stoppen met knippen, indexeren, archiveren. Heel wat flessen eindigden leeg na een goed gesprek.
Kees, groot lezer, groot mens, zul je niet meer tegenkomen in zijn geliefde Amsterdam.

maandag 4 juli 2005

De lege flessen 3 - In Chicago

De leukste lege fles is de Empty Bottle. Deze bar in Chicago heeft een ontzettend afwisselend muziekprogramma, van geimproviseerde muziek en jazz tot hard country honky tonk . Zoals ze zelf zeggen: Everything from Anti-pop Consortium to Trans Am, the indie-rock, electronic, experimental, jazz; post-this and pre-that. En door de week is de bar tot twee uur open, op zaterdag tot 3 uur.

woensdag 29 juni 2005

De lege flessen 2 - Op reis

In het derde boek van Kader Abdolah, De reis van de lege flessen, herinnert de uit Iran gevluchte hoofdpersoon Bolfazl zich de kelder met lege flessen in het huis van zijn grootvader.
Iedere fles vertelde een verhaal.

dinsdag 28 juni 2005

De andere EBNA's 4 - Epstein Barr Nuclear Antigen

Het Epstein Barr virus (EBV) wordt o.a. door kussen overgebracht en kan in
ongunstige gevallen leiden tot de ziekte van Pfeiffer. Volgens deskundigen is een groot deel van de wereldbevolking besmet met het virus. Bij besmetting gaat het virus gepaard met het Epstein Barr Nuclear Antigen (EBNA). Dit is een EBNA waarmee bijna iedereen in aanraking komt.

woensdag 1 juni 2005

Minder EBNA in de index van het internet

De index van het internet (Google) laat het de laatste tijd afweten. De EBNA-site en het EBNA-weblog worden slechts zeer onvolledig geindexeerd. Zoek bijvoorbeeld: Drougon tegenvoeters. Google vindt niets.
Dit is geen tijdelijke zaak. Bij http://www.google-watch-watch.org/>Google watch is meer informatie over dit fenomeen te vinden.
"Google is dying" zo wordt er -met argumenten- gesteld.
Vooralsnog lijkt het erop dat zoeken.nl de EBNA-sites beter bijhoudt, vooral dankzij de zoekresultaten van altavista, msn en yahoo. Zoek opnieuw met: Drougon tegenvoeters. Dat levert een veel beter resultaat dan Google.

Goed dat EBNA nooit afhankelijk zal zijn van de grillen van de zoekmachines. Een lege fles komt altijd aan...

dinsdag 31 mei 2005

De andere EBNA's 3 - Europa en het archief

Een EBNA die niet aan de weg timmert is de European Board of National Archivists, een overlegorgaan van de nationale archivarissen van de 25 EU-landen. Geen eigen website, moeizaam te vinden met de zoekmachines. Maar op woensdag 20 en donderdag 21 oktober 2004 was het Nationaal Archief gastheer van dit eerbiedwaardige gezelschap.

Over de vergadering wordt gemeldt:

"Een belangrijk onderwerp op de agenda van de vergadering is het Report on Archives in the enlarged European Union. Dit stuk is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie door de nationale archivarissen van de EU-lidstaten en bevat analyses en aanbevelingen met betrekking tot een groot aantal knelpunten binnen het archiefwezen in de gehele EU. Eén van die punten is de diefstal van en handel in archiefstukken."

Dit rapport kwam uit in juni 2004 en leidde o.a. tot de aanbeveling een 'European Archives Board' op te richten. Dat is natuurlijk weer heel wat anders als de European Board of National Archivists... De derde EBNA raakt zo een beetje stoffig, zeker nu de Europese Commissie het voorstel op 18 februari 2005 overnam. Zonder EBNA te vermelden, erger nog, de EC wist in haar aanbeveling de nationale archivisten niet beter te omschrijven dan "a group comprising of experts from each of the 25 Member States". Als het aan de EC ligt zullen we niet veel meer van de derde EBNA horen.

vrijdag 13 mei 2005

Planning upgrade Empty Bottle Archief herzien

De geplande upgrade van het online deel van het EBNA-archief heeft vertraging ondervonden. Een belangrijke reden hiervoor was de renovatie van de tuin van Nr 24. Maar ja, zo is er altijd wel een reden...

maandag 21 maart 2005

De lege flessen 1 - Onder water

Onder water zijn alle lege flessen vol

Paul Snoek - Onder water

vrijdag 25 februari 2005

KRANT ONLINE

Het geheime Texasburger KRANT is online. Voor het eerst sinds 1979, en nu voor iedereen met internet te lezen. In de echte wereld werd de texasburger alleen per post aan EBNA-abonnees verstuurd. En dat waren er toendertijd niet zoveel.
De publicatie van Het geheime Texasburger KRANT betekent dat de ontsluiting van het EBNA-archief prima verloopt. Alleen de bulletins uit 1996 zijn nog gekoppeld aan het oude Empty Bottle Home, alle andere ooit verschenen Empty Bottle
publicaties zijn in het nieuwe EBNA te vinden. Met uitzondering van de legendarische uitgave "Door het bovenlicht Hilversum 3". Dit unieke boekwerkje is zelfs in het EBNA-archief niet terug te vinden.

woensdag 23 februari 2005

Binnenkort verhuizing Empty Bottle Home

Nu de inrichting www.ebna.nl zo voorspoedig verloopt, komt de verhuizing van het aloude Empty Bottle Home steeds dichterbij. Met een eigen url is het niet
langer nodig gebruik te maken van de homepage van Pieter Roos/PJ, die overigens zelf al geen verwijziging meer heeft naar het Empty Bottle Home.

PJ heeft gemeld dat zijn homepage volledig gerestyled zal worden. Vooruitlopend op deze restyling is de externe url van zijn site al gewijzigd in Nr 24
Wanneer het Empty Bottle Home wordt verplaatst zal dit zowel op www.nr24.nr, in het EBNA-weblog en in het Empty Bottle Home worden gemeld.

maandag 21 februari 2005

Drougon en de tegenvoeters

Bij het publiceren van de eerste serie EBNA-bulletins ontdekten we in Bulletin Nr 4 het volgende item:

DROUGON, Gérard Frans filosoof (1801-1813) die de theorie van de tegenvoeters tot in de finesses ontwikkelde. Zo stelde hij als eerste dat een tegenvoeter op zijn kop moet staan. Als zijn hoofdwerk geldt "Tegenvoeters bestaan" (1811). Latere onderzoekers hebben toegegeven dat er sinds zijn onderzoekingen niets nieuws op het gebied van de tegenvoeters ontdekt is.
Overige werken: Onze tegenvoeters (1806), De Antagonisten (1807)
Lit.: Drougon en de tegenvoeters (E. Edward, 1956)

Dit artikel is niet alleen opmerkelijk vanwege het inzicht dat het geeft over de in Nederland goeddeels onbekende Drougon. Even opmerkelijk is dat het in de lange geschiedenis van het Empty Bottle News Agency nauwelijks opvolging heeft gevonden. Het is een van de weinige biografische items die bekend zijn. Pas onlangs heeft het EBNA-weblog hieraan opvolging gegeven met de start van de serie De Encyclopedisten. Hans van Maanen zal nooit vermoed hebben dat hij op deze manier op een lijn gesteld kan worden met de vergeten filosoof Drougon.

zondag 13 februari 2005

De andere EBNA's 2 - Zonen en dochters

Een van de andere EBNA's is een woord: ebna. In het Indo-germaans is het een vorm die in het huidige Nederlands heeft geleid tot "even" en "effen". In het Arabisch betekent ebn "zoon", en daaruit volgt direct dat ebna "dochter" betekent.
En Richard Burton , de 19e-eeuwse Engelse avonturier en ontdekkingsreiziger, beschrijft in zijn boek Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah de volkeren van Arabische schiereiland. Daarbij zegt hij in hoofdstuk 25: "And to quote no more cases, the "Ebna" mentioned by the Ibn Ishak were descended from the Persian soldiers of Anushirwan, who expelled the Abyssinian invader."

vrijdag 11 februari 2005

Empty Bottle Bulletins uit 1977 en 1978 on line

De eerste serie bulletins van het Empty Bottle News Agency (uit 1977 en 1978) is online gezet. Het gaat om jpg-scans die in een webalbum zijn gezet. Het door EBNA Research verzorgde commentaar zal in de loop van april worden toegevoegd. Wat dat betreft, nog even geduld! Maar toch: voor het eerst zijn deze legendarische uitgaven voor iedereen in te zien.

donderdag 10 februari 2005

Wahrheit und Diftung

Hoe reageert Google er wanneer een nieuwe term ontstaat? Wanneer er een Duitse vorm van Pernog (details over "deze taal" in de Encyclopedie Editie 1996) zou bestaan, zou Diftung een van de eerste woorden zijn. Diftung betekent "de werkelijkheid zoals deze er tussen 5 uur en 9 uur 's morgens uitziet, met name in de laatste fase van een 24-uurs oefening". Meestal gebruikt in de uitdrukking "Wahrheit und Diftung".

woensdag 2 februari 2005

Bijgewerkte planning EBNA Archief en website

De planning voor het komende voorjaar ziet er als volgt uit:
Techniek
januari - inrichting nieuwe EBNA website - uitgevoerd
februari/maart - inrichting van het internetdeel van het EBNA-archief - uitgevoerd

Publicaties
februari - publicatie van de zeventiger jaren EBNA-bulletins - uitgevoerd
maart - publicatie van het Geheime Texasburger Courant - uitgevoerd
april/mei - publicatie van HHG-gerelateerde archiefstukken
Het betreft documenten die gedigitaliseerd zijn maar nog niet via het web te benaderen.
zomer 2005 - eerste publicaties Pseudologisch Instituut
Research
maart/mei - onderzoek naar ontsluiting van het beeldmateriaal in het EBNA-archief
april - publicatie research zeventiger jaren EBNA-bulletin.

dinsdag 1 februari 2005

De Encyclopedisten 1 - Hans van Maanen

In het voetspoor van Flaubert en andere eigenzinnige encyclopedisten heeft de Nederlander Hans van Maanen zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van het menselijk tekort. Zijn Encyclopedie van de misvattingen groeit met het jaar. Met een onstuitbare energie toont van Maanen de hardnekkigheid van het misverstand. Keer op keer wijst hij op de hardnekkigheid waarmee cijfers verkeerd worden geinterpreteerd. De mensheid wil niet leren, zo lijkt hij met een sardonisch genoegen te zeggen.

In zijn kijk op de werkelijkheid is van Maanen een navolger van Robert Burton. De Encyclopedie van de Misvattingen is in werkelijkheid van Maanen's Anatomie van de Misvattingen. Hans van Maanen heeft de menselijke kennis inclusief de daarbij horende misvattingen ingedeeld in elf categorieën:
Rekenen
Taal
Aardrijksk.
Geschiedenis
Biologie
Lich.ontw.
Gezondheid
Kunst
Godsdienst
Wetenschap
Alg.Ontw.
Deze indeling doet denken aan de tijd die de jonge Hans doorbracht op de lagere school. Niets voor niets stelt van Maanen in zijn voorwoord: "Vanaf onze vroegste jeugd stellen wij alles in het werk om de wereld te verklaren, en met hulp van ouders, leeftijdgenoten en onderwijzers ontwerpen wij onze theorieën." In zijn Encyclopedie grijpt hij terug op het wereldbeeld uit zijn jeugd en hij gebruikt dit op een didactische manier. Ook bij hem, net als bij Burton, leidt het gebruik van een op het moment van schrijven al achterhaald wereldbeeld tot een fascinerende weergave van de menselijke bedrijvigheid. De geordende opsomming lijkt ook voor de encyclopedist van Maanen belangrijker dan het onderwerp.

Voorpublicatie De Encyclopedie 2005

maandag 31 januari 2005

Verwantschap

Verwant aan de encyclopedie maar anders. Dat zijn het handboek, de anatomie, het woordenboek, de gebruiksaanwijzing, de atlas. Verder sommige romans, alle inhoudsopgaves en indices, een enkel volkslied, de raamvertelling, de dienstregeling, het prentenboek, de preek. Het cv. En het spiekbriefje, de zoekmachine, het grootboek, de inventaris. Het In memoriam.

Niet verwant zijn het dictee, het geluid van de branding, het laatste nieuws, het gebed, de uitspraak van de rechter, het computerprogramma. Evenmin de meeste volksliederen, de psychologische test, de belastingopgave, de liefdesbrief, sommige romans, de novelle, de oproep. Het grote verhaal.
Voorpublicatie De Encyclopedie 2005

vrijdag 28 januari 2005

Eerste publicatie 'Geen statiegeld' sinds 1979

De Encyclopedie heeft goed nieuws: Geen statiegeld is opnieuw -op internet- uitgebracht! En wel hier.
In februari en maart 1979 verschenen de eerste en de tweede druk van Geen statiegeld. Deze publicatie vormde het sluitstuk van de eerste Empty Bottle periode. Thematisch werd teruggegrepen op de tot dan verschenen bulletins terwijl "Zoetermeerlijn" een recapitulatie van de voorgaande jaren gaf.
Op het moment van verschijnen was minder duidelijk wat de toekomst van EBNA zou zijn. Met Hinsicht is die toekomst eenvoudig terug te vinden in "Geen statiegeld": Zowel het hilarisch archivarische (Schoenendoos!) als het autobiografisch encyclopedische (Nieuwe Veenhoop! Oude Veenhoop!) zijn volop aanwezig.
De huidige internet-uitgave is tekstueel volledig, echter zonder voorwoord, rechtenvoorbehoud, overzicht Dimlicht Monumentaalreeks en de aanprijzing van de Financial Times. Het is nog niet bekend op welke termijn de fascimile-uitgave met wetenschappelijke annotatie zal worden uitgebracht.

woensdag 26 januari 2005

Duizend woorden en een plaatje

Is het waar dat 1 plaatje meer zegt dan 1000 woorden? Het antwoord op die vraag is moeilijk te geven. Vaak wel, soms niet. Is het logisch dat een plaatje meer zegt dan duizend woorden? Ja. Volgens de computerlogica wel. Een plaatje waarin wat te herkennen is (zeg 400x250 pixels kleur) neemt gecomprimeerd opgeslagen ongeveer 100 kb in beslag. Een tekst van 1000 woorden zal als txt bestand ongeveer 10 kb vragen. Ergo, een plaatje bevat minstens 10 keer zoveel informatie als 1000 woorden. Geen wonder dat "een plaatje meer zegt".

dinsdag 25 januari 2005

Niet geschikt voor modderdenkers

Bij Antiquariaat van Veen wordt het meesterwerk van W.J. Munzebrock "Cosmische Wetten Der Wetenschappelijke Bovenzintuigelijke Psychologie En Graphologie" aangeboden. Dit boek begint waar zijn hoofdwerk "Mystiek en Cosmos" ophoudt.
Terecht schrijft aanbieder Pieter van Veen op zijn website: "Zeer bijzonder boekje waarin aan de hand van vele voorbeelden in de tekst handschriften worden geanalyseerd op basis van hogere inzichten. Niet voor materialistisch-denkende en kapitalistisch handelende mensen." Dit boek is sinds jaar en dag een van de pronkstukken van het EBNA-archief. Niet geschikt voor modderdenkers!

zaterdag 22 januari 2005

De encyclopedie

In De Encyclopedie (EBNA, 1996) is het volgende te vinden bij het trefwoord encyclopedie:
"Encyclopedie Kijk in een .. altijd eerst bij het trefwoord encyclopedie . Wanneer daar iets verstandigs staat is de rest eveneens ok.
Er zullen altijd mensen zijn die de behoefte hebben een boek te schrijven waar alles in staat. Neem nu d'Alembert of de oude meneer Winkler.

In tegenspraak hiermee lijkt het moderne standpunt dat een moderne encyclopedie informatie bevat die nergens anders te vinden is. Dit om dubbele opslag en problemen met versiebeheer te voorkomen.
Dat een combinatie van beide uitgangspunten mogelijk is bewijst Piet Grijs met zijn klassieke werk De encyclopedie (Querido, 1982). Gelukkig bestaat er geen auteursrecht op titels."

Bij EBNA zijn er plannen om een nieuwe versie van de Encyclopedie te starten. Vanzelfsprekend wordt begonnen met het lemma Encyclopedie.

Nog te gebruiken

Helden van de encyclopedie:
Borges De Bibliotheek van Babel
Hans van Maanen Misvattingen
Robert Burton Anatomy of Melancholy
Gustave Flaubert Bouvard et Pécuchet

Helden van het web:
George Eliot
George Orwell

Helden van EBNA:
Byrds You're still on my mind
Kader Abdolah De reis van de lege flessen

Typologie van de encyclopedie

De wereld is te groot Oftewel, er zijn teveel denkbare typologieën van de encyclopedie. Daarom eerst maar eens de momenteel meest bekende online encyclopedie geraadpleegd. Volgens het lemma Encyclopedie in de Nederlandse versie van Wikipedia zijn er twee soorten encyclopedieën, n.l. de Angelsaksische met enkele lange, diepgravende artikelen en een uitgebreide index; en de Duitse, met een groot aantal beknopte artikelen. Vermoedelijk kent de Duitse vorm geen of een beperkte index, hier meldt de Wikipedia niets over.

De auteur van het lemma werkt deze typologie onvoldoende uit: zijn er encyclopedieën met veel lange diepgravende artikelen? Er zijn zeker encyclopediëen met weinig korte artikelen. Denk aan De Encyclopedie van Piet Grijs (een dunne Querido-pocket) of De Encyclopedie van EBNA uit 1996 (een enkele HTML-pagina). Ook de mogelijkheden van de indexering kunnen verder worden uitgewerkt.

dinsdag 11 januari 2005

De andere EBNA's 1 - In de buurt van ...

Een van de andere EBNA's is de Ellwanger and Barry Neighborhood Association. Deze EBNA houdt zich bezig met een buurt in Rochester waar oorspronkelijk een door Ellwanger en Barry in 1839 opgerichte kwekerij stond.
De notulen van de buurtvergadering dragen de trotse kop "EBNA News- News Items for the Ellwanger & Barry Neighborhood". Oudste datering Saturday, November 17, 2001.
Voor EBNA-liefhebbers zeker interessant. Zo zijn er dingen te lezen als: For a detailed geological history of the EBNA area, please see this Geology of the EBNA Neighborhood by EBNA member and University of Rochester geology professor Bill Chaisson. Fraai! Daar willen we graag meer over weten!

zaterdag 8 januari 2005

Stilstand in de Hoge Venen

Elke stilstand is relatief. Stilstand impliceert de mogelijkheid van beweging. En omgekeerd, beweging kan niet zonder stilstand.
Toen Jürgen Schröder dan ook langzaam wegzakte in het drijfzand van de Hoge Venen wist hij dat hij een probleem had. Hij herinnerde zich dat volgens Jean-Marie Groulard (73) vijf kilo veenmos tot 72 kilo water kan bevatten. Een kilo zou dan achttien kilo vasthouden. Volgens het dagblad Trouw houden alle veenmossen op de wereld evenveel kooldioxide vast als er in de atmosfeer aanwezig is.
Hij sloeg met armen en benen, maar hij wist dat dat hem niet zou redden.
Hij beoordeelde zijn positie in ruimte en tijd voor de laatste maal. Zijn stilstand in het horizontale vlak deed er niet toe. Zijn trage en ongewilde verticale verplaatsing zou uiteindelijk zelfs in centimeters gemeten gering zijn. Ook de tijdsduur zou niet groot zijn, om over snelheid en versnelling maar te zwijgen. Wellicht zou zijn lichaam na twee of drie dagen weer in een evenwichtspositie belanden.

Met dank aan Victor Weekhout die EBNA op het onderwerp attendeerde

vrijdag 7 januari 2005

Fysieke deel EBNA Archief verhuisd

Het fysieke deel van het EBNA-archief is verhuisd van Surinameplein naar Keratellastraat. De unieke adhoc verzameling knipsels en historisch materiaal heeft de verhuizing goed doorstaan.

donderdag 6 januari 2005

Deze tentatieve verbreding

En, desgewenst, les societes anonymes musicales Blues Stay Away Music verheugen zich dat deze indicaties slechts tijdelijk zijn. Daarom is dit tentatieve element een verhoogde bijdrage aan de tentatieve verbreding van deze altijd muzikale attractie! Zo blijft dit ook, zeker toekomstgewijs!

woensdag 5 januari 2005

EBNA Nu

Tien jaar geleden was de veertigste verjaardag van Jan van Spijker een aanleiding om - in ongeveer twee jaar tijd - een serie van tien EBNA bulletins op het internet te plaatsen. Dit nadat ik ter ere van zijn verjaardag een uniek exemplaar van de lang vergeten publicatie had vervaardigd. Onlangs, op Jan's vijftigste verjaardag - ontmoette ik Ruud die mij verzekerde dat hij vroeger het EBNA-bulletin bijzonder gewaardeerd had. Hij had het over de papieren versie die in de tweede helft van de 70-er jaren aan een select gezelschap werd verstuurd. Zijn opmerking, in combinatie met mijn recente ervaring met het webloggen zette mij aan het denken. Nu, in 2005, is het tijd voor een doorstart van het fameuze bulletin.