Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

20 december 2005

Demi-lune en halve maan - Nutteloze kennis 2

Verwar de demi-lune niet met de halve maan. In de vestingbouw hebben deze begrippen een volkomen andere betekenis. Een demi-lune is een ravelijn, zeker geen halve maan.
En wat is dan het verschil? De ravelijn ligt midden voor het vestingfront, de halve maan dekt de saillant.