Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

20 augustus 2005

Deze Taal - Hoe spel je dat?

Onlangs is de woordenlijst Pernog-Nederlands overgezet van het ontruimde Empty Bottle Home naar de reguliere EBNA-site.
Vanzelfsprekend leidde dit tot enige extra aandacht voor Pernog en zijn historie. Opmerkelijk is dat -zo blijkt uit het EBNA-archief - in de 70-er jaren de spelling van het woord Pernog nog niet stabiel was. In een EBNA-bulletin uit 1978 wordt terloops over Pernoch bericht. Opmerkelijk!
Uit het fysieke EBNA-archief blijkt dat in het gestencilde, van Matenweg 73-2 afkomstige, canonieke overzicht reeds van Pernog sprake is. Over de juiste spelling kan dus -toch- geen misverstand bestaan. Het was Pernog met een g en het blijft Pernog met een G.
De Encyclopedie Editie 1996 geeft alle details over opkomst en ondergang van "deze taal" oftewel Pernog.