Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

08 januari 2005

Stilstand in de Hoge Venen

Elke stilstand is relatief. Stilstand impliceert de mogelijkheid van beweging. En omgekeerd, beweging kan niet zonder stilstand.
Toen Jürgen Schröder dan ook langzaam wegzakte in het drijfzand van de Hoge Venen wist hij dat hij een probleem had. Hij herinnerde zich dat volgens Jean-Marie Groulard (73) vijf kilo veenmos tot 72 kilo water kan bevatten. Een kilo zou dan achttien kilo vasthouden. Volgens het dagblad Trouw houden alle veenmossen op de wereld evenveel kooldioxide vast als er in de atmosfeer aanwezig is.
Hij sloeg met armen en benen, maar hij wist dat dat hem niet zou redden.
Hij beoordeelde zijn positie in ruimte en tijd voor de laatste maal. Zijn stilstand in het horizontale vlak deed er niet toe. Zijn trage en ongewilde verticale verplaatsing zou uiteindelijk zelfs in centimeters gemeten gering zijn. Ook de tijdsduur zou niet groot zijn, om over snelheid en versnelling maar te zwijgen. Wellicht zou zijn lichaam na twee of drie dagen weer in een evenwichtspositie belanden.

Met dank aan Victor Weekhout die EBNA op het onderwerp attendeerde