Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

22 mei 2023

Nou ja! ANWB waarschuwt de wethouder nog één keer

 Eigenlijk dachten we hier in het EBNA-archief dat het gedaan was met de ANWB als maatschappelijk verschijnsel. Je hoort weinig meer over rekeningrijden en de wens om 150 km per uur te kunnen rijden. Ooit zette de ANWB zich ongevraagd meer dan 100% in voor de vrijheid van de autorijder. Bemoeide zich met de politiek en gaf advies voordat iemand wist dat er een probleem was. Telegraaf en ANWB waren twee handen op één buik. Dit terwijl de ANWB in feite een wegenwachtvereniging met een monopolie is die korting op regenjassen geeft. Dit zat ons nooit erg lekker (niet de korting maar de bemoeizucht) maar nadat de Encyclopedie er in 1997 een definitief item aan wijdde was de koek op. Interessanter werd het niet, ondanks verschillende lachwekkende personeelswisselingen aan de top van de club en onhoudbare stellingen richting politiek (rekeningrijden NEE rekeningrijden MISSCHIEN rekeningrijden NEE rekeningrijden JA rekeningenrijden NEEEE).

Niet nodig om liefhebbers van de lege fles daar verder mee lastig te vallen, zo dachten wij sinds 1997. Maar nu is 2023 en de oude vos is zijn streken nog steeds niet verloren, zo blijkt. De ANWB heeft een visie op 2050ANWB wil het mogelijk maken dat iedereen in Nederland zorgeloos en met plezier onderweg kan gaan. ??? In Amsterdam bestaat al jaren een Omgevingsvisie 2050 waarin toch wel iets genuanceerder naar de toekomst wordt gekeken, er zijn vijf strategische keuzes die daarin worden onderzocht: Dit zijn meerkernige ontwikkeling, groeien binnen grenzen, duurzaam en gezond bewegen, rigoureus vergroenen en samen stadmaken. Mogen we zeggen dat de doelstelling van de ANWB vergeleken met deze strategische keuzes armzalig en ééndimensionaal is?

En iets preciezer: in de Amsterdamse omgevingsvisie 2050 wordt gesproken over een lussenstructuur en een meerkernige stad. Het gebied binnen de Ring A10 wordt daarbij opgedeeld in sectoren die niet met elkaar verbonden zijn. In Groningen functioneert zo'n structuur al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar ja, Amsterdam is Groningen niet. Amsterdam heeft een Ring A10. Deze functioneert in een nieuw voorstel - een mogelijke start en uitwerking van de Omgevingsvisie - als verdeelring, de stadsdelen zijn niet meer met doorgaande wegen met elkaar verbonden. EN DAT KAN NATUURLIJK NIET zegt de ANWB. En ze hebben een brief aan de wethouder die daar over gaat gestuurd.

In het Parool van 14 april 2023 wordt onder de kop 

ANWB: Ring A10 komt vast te staan door plannen om auto te weren uit binnenstad

uitgelegd wat er in de brief van de ANWB aan de wethouder staat. DAN LOOPT DE RING VAST, dat kan een kind begrijpen. Als het niet nu is, dan wel in de toekomst! En het verkeer tussen de stadsdelen wordt gehinderd! En het stadsbestuur BEGRIJPT NIET DAT DE AUTO VOOR VEEL MENSEN ONMISBAAR IS GEWORDEN. 

Wat de ANWB met de Ring A10 te maken heeft is onbekend. Wij, hier in het EBNA-archief in Amsterdam-Noord, begrijpen het in ieder geval niet goed. En wat er precies met de brief vol clichés en platitudes bedoeld wordt is de vraag. Mag de wethouder geen plannen maken waarin het gebied binnen de ring in sectoren wordt verdeeld? Of is het een vrijblijvend advies zonder veel inhoud? Of is het Amsterdamse plan in strijd met de ANWB visie voor 2050? Als je stil staat op de Ring kun je waarschijnlijk niet zorgeloos en met plezier onderweg gaan! In ieder geval laat de ANWB zich weer kennen als vanouds. De wegenwachtclub heeft weer eens een onbedwingbare neiging zich te bemoeien met zaken die hun niets aangaan. Bemoeienissen waarvoor ze geen mandaat hebben van hun leden - leden vooral geïnteresseerd zijn in hun wachttijd bij de Wegenwacht als ze een keer met pech langs de weg staan. 

OK ANWB, we hopen dat het weer 25 jaar duurt voordat we een item aan jullie activiteiten wijden. Dan is het bijna 2050, kijken of we dan daadwerkelijk zorgeloos en met plezier onderweg gaan. Of misschien hebben we dan in Amsterdam een goed werkend verkeersplan met circulatie binnen de stadsdelen en doorgaand verkeer op de Ring! 

15 mei 2023

Als SUVs een land waren?

Eerder hielden we ons bezig met de vraag 'Als beton een land was...'. Dan zou de cementindustrie in dat land op de derde plaats staan qua vervuiling en CO2-uitstoot. Direct achter China en de VS. Maar ook verder zou zo'n land interessante eigenschappen hebben. Een sfeervolle hoofdstad en over de hele wereld verspreide monumenten. Maar nu hebben ze een nieuw potentiëel land ontdekt, SUVs:  If SUVs were a country, they would rank as the sixth most polluting in the world, zo meldde Damian Carrington in The Guardian op 28 februari. Natuurlijk niet zo erg als beton, maar ook minder interessant. Wat voor hoofdstad zou SUVs hebben? 

Nee, de conclusie is dat dit een land van niks is. Nutteloze uitstoot door overbodige voertuigen. Stop er maar mee! Laten ze bij de Guardian maar snel een ander en meer interessant vervuilend land vinden. Zolang dat nog niet gebeurd is houden wij het hier in het EBNA-archief bij Beton... 


07 mei 2023

Doe het niet!

 


Rij in de parkeergarage of op het parkeerterrein nooit tegen de richting naar buiten. Dat loopt verkeerd af. Zeker in Istanbul waar de goeie ouwe haaietand nog altijd populair is.