Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

23 februari 2024

Laat 15.000 Blokken Bloeien!

 

Twee tijdelijk geplaatste betonnen dozen op de hoek Cosmariumstraat-Halteriastraat

Natuurlijk, het was te mooi om waar te zijn. De betonblokken op de hoek van de Keratellastraat en de Cosmariumstraat zijn alweer verdwenen. 

Nu blijkt dat het om een pop-up project van de gemeente Amsterdam gaat. Niet één of twee maar VIJFTIENDUIZEND betonblokken zonder duidelijke functie worden tijdelijk geplaatst en weer verwijderd. Dat het om een tijdelijke plaatsing gaat voorkomt veel klachten en procedures, zo is het vermoeden. Ondertussen is het advies: geniet van de blokken wanneer ze er staan en wees niet teleurgesteld wanneer ze weer verdwijnen! Laat vijftienduizend blokken bloeien!

22 februari 2024

Een uitgekomen droom in Kadoelen

 In 'Geen statiegeld', in 1979 eerste voorloper van De Encyclopedie tot Dusver werd het voorstel gedaan om overal betonblokken zonder functie neer te zetten. In de vierenveertig jaar die sindsdien zijn verstreken zijn er vanzelfsprekend al verschillende pogingen gedaan deze utopie te realiseren. Echter nooit op een gestructureerde manier, altijd hap-snap en ad hoc. Maar het lijkt erop dat de Gemeente Amsterdam nu besloten heeft het opnieuw en op een serieuze manier te proberen.


En wel op de hoek van de Cosmariumstraat en de Keratellastraat. Daar staan ze! Twee robuuste blokken zonder duidelijke functie. Waarschijnlijk zijn ze hol, het trottoir lijkt nog niet te verzakken.

Na vierenveertig jaar dromen eindelijk neergezet in Amsterdam Noord. We kunnen hier met recht spreken van een gerealiseerde technische utopie! 


17 februari 2024

En, wat weet U van ZEVENTIEN?

 


Natuurlijk, zeventien is het zevende priemgetal. Maar eigenlijk is dat geen onderscheidend kenmerk - er móet een priemgetal het zevende zijn, toevallig is dat zeventien. 

Opvallender is het dat je een regelmatige zeventienhoek met passer en liniaal kunt construeren. Dat dat niet voor de hand ligt blijkt uit het feit dat het tot 1796 duurde voordat de wiskundige Carl Friedrich Gauss op 19-jarige leeftijd bewees dat dit het geval was. Zijn Russische collega Jevgraf Fjodorov bewees bijna 100 jaar later dat er 17 verschillende behangpatroongroepen zijn. Hij wees erop dat al deze zeventien patronen gebruikt zijn bij de bouw van het Alhambra in Granada.

Dat de Koreaanse K-Pop groep Seventeen maar dertien leden heeft nemen we op de op de koop toe. Ooit waren het er wel zeventien zo meldt men. En in een frisbee-wedstrijd wint het team dat als eerste zeventien punten gemaakt heeft. Helaas, er is geen teamport met zeventien spelers per team.

En tenslotte, rekenen in het zeventientallig stelsel heeft als groot voordeel dat er afgezien van zeventien zelf geen voorkeursdelers zijn die tot 'mooie' getallen leiden.

Voor de zekerheid vroegen we een bekende door Google aanbevolen AI over zeventien en priemgetallen. Wist u -afgezien van al het andere dat u over zeventien weet- dat zeventien deelbaar is door negen? 







13 februari 2024

Doorgaand rijverkeer gestremd

 


Ja hoor, doorgaand rijverkeer in de Cosmariumstraat was gestremd. En rond half negen 's morgens was het op dinsdag 13 februari rond half negen een gekkenhuis in het meestal zo rustige straatje.