Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

24 augustus 2005

De Wereldencyclopedie

Een warrige maar enthousiaste Gerrit Komrij houdt een toespraak in de aula van de Koninklijke Bibliotheek ter ere van een website met dichters. En passant bespreekt hij de wereld en het internet en nog zo wat zaken.

"De wereld is een encyclopedie, maar hoe zoek je er iets in op? Hoe zorg je dat de wereldencyclopedie jou laat weten wat je zoeken wilt, zoeken kunt, zoeken moet?"

De uitgevers van een encyclopedie hebben minder tijd om te dromen dan een voormalig Dichter des Vaderlands. Hoe ziet een wereldencyclopedie eruit? We kennen de Wereldencyclopedie Wielrennen, "ongetwijfeld één van de paradepaardjes van uitgeverij de Eecloonaar". We kennen de Wereldencyclopedie van de Mythologie. We kennen het boek "Cyclo Sport, les marques, les modèles et leur hist. de A à Z" door Bernard Soler-Thèbes dat omschreven wordt als "Unieke full-colour wereldencyclopedie van bijna 400 sportbromfietsmerken vanaf de jaren '50". En zo zijn er natuurlijk nog veel meer wereldencyclopedieen denkbaar en -zelfs- uitgegeven.

Tenslotte. Ook Google heeft een opvatting over de wereldencyclopedie: Op Speurders.nl vind je een wereld encyclopedie, tweedehands en nieuw, te koop gevraagd en aangeboden. Helaas, bij nader onderzoek blijkt dit niet waar te zijn: het is de Grote Lekturama Wereldatlas uit 1972 die op 11 augustus 2005 te koop is aangeboden. Ongelezen lektuur voor de niet-lezer, was dat niet het sterke punt van Lekturama?

Tussenstand research
Er zijn drie opvattingen gevonden:
1) De wereldencyclopoedie is de wereld zelf (Gerrit Komrij)
2) De wereldencyclopedie is een boek waarin een onderwerp uitputtend wordt behandeld (uitgeverij de Eecloonaar)
3) De wereldencyclopedie is een boek dat je niet zelf hebt gelezen en waarvan je de titel niet meer precies weet (Google)
En er is een interessant zijspoor opgedoken: Hoe zat het ook alweer met Lekturama?

20 augustus 2005

Deze Taal - Hoe spel je dat?

Onlangs is de woordenlijst Pernog-Nederlands overgezet van het ontruimde Empty Bottle Home naar de reguliere EBNA-site.
Vanzelfsprekend leidde dit tot enige extra aandacht voor Pernog en zijn historie. Opmerkelijk is dat -zo blijkt uit het EBNA-archief - in de 70-er jaren de spelling van het woord Pernog nog niet stabiel was. In een EBNA-bulletin uit 1978 wordt terloops over Pernoch bericht. Opmerkelijk!
Uit het fysieke EBNA-archief blijkt dat in het gestencilde, van Matenweg 73-2 afkomstige, canonieke overzicht reeds van Pernog sprake is. Over de juiste spelling kan dus -toch- geen misverstand bestaan. Het was Pernog met een g en het blijft Pernog met een G.
De Encyclopedie Editie 1996 geeft alle details over opkomst en ondergang van "deze taal" oftewel Pernog.

17 augustus 2005

De lege flessen 4 - An empty bottle

Ooit was er de eerste lege fles. Op Sweetheart of the Rodeo zongen de Byrds "an empty bottle, a broken heart, and you're still on my mind". Dat was in 1976 genoeg voor de oprichter van het Empty Bottle News Agency. En het was genoeg voor Gram Parsons.
Maar hoe is het liedje echt? Die vraag staat. Wanneer je zoekt vind je ook een andere uitvoering van de song van Luke McDaniel. George Jones zong You're still on my mind met het refrein "an empty bottle of broken hearts, and you're still on my mind". Minder mooi maar even plausibel. Hoe zit het werkelijk? Wat schreef Luke McDaniel? En waarom had Gram Parsons gelijk toen hij
de tekst aanpaste?

De andere EBNA's 5 - Wachten op het E-boek

Deze EBNA bestaat al lang niet meer. Als je probeert op www.ebna.org te kijken vind je niets. De Electronic Book Newsstand Association werd in 2001 opgericht om het electronische boek te propageren. Helaas, dat werd niets. Waarschijnlijk kostte het alleen maar geld en, simpelweg, er werden te weinig e-boeken verkocht. Aan de bedoelingen lag het niet:

The organization also plans to facilitate the flow of such content, provide technical research, advice and insights, and represent periodical publishers in the Ebook, PDA and E-Paper industries.

Al snel kwamen de twijfels. Zou de organisatie een andere naam krijgen? En momenteel is er op het internet niets meer te vinden over deze EBNA. Het electronische boek komt er wel. Ook zonder EBNA.

14 augustus 2005

Het Ad Hoc Archief - Pernog, Lipperkerkstraat 108

Het Empty Bottle Home is definitief ontruimd. De laatste pagina's van EBNA die daar nog stonden, gewijd aan Pernog en de Lipperkerkstraat 108, zijn overgezet naar www.ebna.nl. De zeventiger jaren zijn definitief opgenomen in de nieuwe website. Meer volgt wellicht, afhankelijk van de ijver van de EBNA-archivaris.
Neem een kijkje in het - nog zeer bescheiden - Ad Hoc Archief.
Ongetwijfeld wordt dit deel van het EBNA-archief> in de toekomst verder uitgebreid.

12 augustus 2005

Werk in Uitvoering - De Encyclopedie

Er wordt weer gewerkt aan nieuwe versies van De Encyclopedie. Een van de projecten is De Encyclopedie 2005. Voorpublikaties zijn De Encyclopedisten 1 en De Anti-Encyclopedist. Het onderwerp van De Encyclopedie 2005 is de encyclopedie. De benadering is thematisch. De belangrijkste taak van de redacteuren zal zijn om tot een afronding te komen. Het beschikbare materiaal is overvloedig. De verwachting is dat De Encyclopedie 2005 in het voorjaar van 2007 door EBNA op het internet gepubliceerd zal worden.

Daarnaast is er gestart met research voor een grootschalige en veelomvattende uitgave: De Wereldencyclopedie. Binnenkort meer nieuws over dit project.

11 augustus 2005

Nieuw logo voor EBNA.nl


Een nieuw logo voor ebna.nl! De website heeft dankzij Margret een nieuwe lege fles gekregen. Op het weblog blijft de blauw met rode empty bottle het beeld bepalen.

10 augustus 2005

De Anti-Encyclopedist - George Orwell

Nee, natuurlijk was George Orwell geen encyclopedist.

In zijn werk ontbreekt de hang naar volledigheid. Ook het systeemdenken was hem van nature vreemd. Waarom is hij toch een held van een ieder die in informatieverwerking en encyclopidisme geinteresseerd is? Omdat hij in 1984 - ongetwijfeld geinspireerd door zijn werk bij de BBC tijdens WO2 en door zijn kennis van het Sovjet communisme - een prachtig beeld geeft van de vluchtigheid van alle media en de hopeloze taak de waarheid te achterhalen aan de hand van beschikbare gegevens.
Vat het internet op als de som van alle beschikbare kennis en de overeenkomst tussen Orwell's dystopie en de huidige tijd is duidelijk: evenmin als het voor de kameraden uit 1984 mogelijk is de waarheid te vinden in de gearchiveerde exemplaren van de Times (die worden immers continu herschreven door Winston Smith en zijn collega's) is het voor de overgeinformeerde burger uit 2005 mogelijk op het internet te achterhalen wat werkelijk waar is. Ook daar wordt immers de waarheid continu herschreven en opnieuw gepubliceerd. Websites verdwijnen, bestaande websites wijzigen hun indeling en de beschikbare informatie continu. Vat het internet op als de ultieme encyclopedie, en de actualiteit van Orwell's waarschuwing is duidelijk.
Iets lichtvoetiger uitgedrukt: de "memory hole" waar Winston Smith zijn afgehandelde opdrachten laat verbranden is een mooie metafoor voor de prullenbak op de desktop waarin alle vorige versies van artikelen uiteindelijk verdwijnen. In het EBNA-archief is het onderdehand een goede gewoonte geworden een printje van webpagina's te maken. Je weet maar nooit of ze er over een jaar nog zijn.

Voorpublicatie De Encyclopedie 2005

09 augustus 2005

Empty Bottle Bulletins uit 1996 op ebna.nl

De EBNA Bulletins uit 1996 zijn nu beschikbaar op www.ebna.nl. De 10 nieuws-bulletins uit 1996 en begin 1997 zijn toegevoegd aan het EBNA-archief. Kijk in de inhoudsopgave voor de details.
Pareltjes als Het Schiereiland luistert vooral naar zichzelf en Het Leven Onder Water zijn nu op de plek waar ze horen: het EBNA-archief op het internet. Tegelijkertijd is de externe link naar het Empty Bottle Home verwijderd. Deze verwijzing heeft geen meerwaarde s
inds De encyclopedie 1996 en alle bulletins uit 1996 in het EBNA-archief zijn opgenomen.

03 augustus 2005

Andere havens

Er zijn geheimzinnige plaatsen waarvan niemand weet waar ze liggen. Je kunt een tijd in hun richting rijden en voor je het weet ben je ze gepasseerd. Het mooiste voorbeeld ligt in de buurt van Rotterdam: Andere Havens. Het lijkt haast of het op de ruit rond Rotterdam zelf ligt . De richting wordt aangegeven (volg de weg) maar er is geen enkele afslag met de gezochte plaats aangegeven. Ring A10 lijkt net zo'n plek, maar dan in de buurt van Amsterdam. En het lijkt wel alsof in de buurt van elke plaats in Nederland een onvindbaar Centrum ligt. Op de kaart van Nederland is het in ieder geval niet te vinden. Voorbeelden: Andere Havens Centrum Alle richtingen Overige richtingen Doorgaand verkeer Omleiding Ring A10


02 augustus 2005

Oude Veenhoop, Nieuwe Veenhoop

Hoe zit het eigenlijk met de Oude en de Nieuwe Veenhoop? EBNA's publicatie Geen statiegeld uit 1979 maakt de zaak er niet duidelijker op. Toch is er wel het een en ander bekend.
Zo is De Oude Veenhoop, een hotel/restaurant/slijterij in Smilde aan de Drentse Hoofdvaart, in de 70-er jaren gesloopt. Meer details, inclusief ansichtkaart, zijn in maart 2003 gepubliceerd door http://www.prentbriefkaarten.info
Verder: op huisnummer 27 aan de Veenhoopsweg (naast de chinees) is later Café-Restaurant De Nieuwe Veenhoop gehuisvest, inclusief de bijbehorende slijterij.

01 augustus 2005

Een straat in Enschede

Eigenlijk is er maar één straat in Enschede. Het is waar, het allereerste EBNA-bulletin is bedacht en samengesteld op de tweede verdieping van de studentenflat Witbreuksweg 393 op de campus van de Universiteit Twente (een verdieping met anno 2005 een eigen url in de wiki van de UT). Maar je kunt de Witbreuksweg geen straat noemen, bovendien is het de vraag in hoeverre Drienerlo deel uitmaakt van de bebouwde kom van Enschede. Een bushalte met studentenflats en een paar sportvelden, veel meer was het niet en veel meer zal het vermoedelijk nooit worden, zelfs niet nu er in de buurt een NS-station is. Er valt veel te zeggen over de Witbreuksweg, het is geen straat in Enschede. De Lipperkerkstraat. Mooiste, lelijkste straat van Enschede. Saaier dan vroeger, minder druk ook. Maar toch nog steeds de enige stadsstraat buiten het stadshart. En een straat die al meer dan dertig jaar onder de duim moet worden gehouden. Wat niet lukt natuurlijk. Hier kende -in het studentenhuis Lipperkerkstraat 108 - het EBNA-bulletin eind jaren zeventig van de vorige eeuw zijn eerste bloeiperiode. Hier werden Door het bovenlicht Hilversum 3 en Geen statiegeld met veel knippen en plakken in elkaar gezet.

Als je het dagblad Tubantia leest over de straat (knipsels genoeg in het EBNA-archief!) zou je denken dat het een sombere en hopeloze straat in een opgegeven achterstandswijk is. Maar dat is zeker niet zo! Gelukkig worden ook in Enschede - tegenwoordig - de bijzondere eigenschappen van de Lipperkerkstraat "as is" gezien. De site www.enschede-stad.nl was ooit een mooie site over Enschede eb bevatte de eerste en enige stadswandeling in de Lipperkerkstraat: van Oldenzaalsestraat tot over het Singel en terug. Helaas, geen vermelding van nr 108. Mooi: wel een foto van de nog steeds bestaande snackbar Hoky Poky op nr 121 aan de overkant. Let op de sanseferia's in de vensterbank. De site enschede-stad.nl  is nu een forum over Enschede. Helaas, we vonden geen stadswandelingen meer...

(aangepast 10-10-2022)