Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

21 februari 2018

Halbe's Deal

Tijdens de afgelopen 24uurs, de Wito2018 oftewel de Wintertocht van het District, kwam er onverwacht groot nieuws naar voren. Op een door de beruchte hackersgroep Wiro208 gehackte pagina vonden de deelnemers aan de tocht onverwachte informatie. Het bleek dat Halbe Zijlstra net voor of nadat hij gedwongen was af te te treden als Minister van Buitenlandse Zaken een deal heeft gemaakt met de Russische president Vladimir Poetin.
De deal behelst dat het Russische bedrijf Gazprom vanaf 1 maart 2018 alle leveringen van het Groningse aardgas overneemt zodat er vanaf dan geen schade aan de Groningse bevolking hoeft te worden uitgekeerd, en dat Halbe Zijlstra -eveneens per 1 maart- president van Nederland wordt.