Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

woensdag 2 februari 2005

Bijgewerkte planning EBNA Archief en website

De planning voor het komende voorjaar ziet er als volgt uit:
Techniek
januari - inrichting nieuwe EBNA website - uitgevoerd
februari/maart - inrichting van het internetdeel van het EBNA-archief - uitgevoerd

Publicaties
februari - publicatie van de zeventiger jaren EBNA-bulletins - uitgevoerd
maart - publicatie van het Geheime Texasburger Courant - uitgevoerd
april/mei - publicatie van HHG-gerelateerde archiefstukken
Het betreft documenten die gedigitaliseerd zijn maar nog niet via het web te benaderen.
zomer 2005 - eerste publicaties Pseudologisch Instituut
Research
maart/mei - onderzoek naar ontsluiting van het beeldmateriaal in het EBNA-archief
april - publicatie research zeventiger jaren EBNA-bulletin.