Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

02 februari 2005

Bijgewerkte planning EBNA Archief en website

De planning voor het komende voorjaar ziet er als volgt uit:
Techniek
januari - inrichting nieuwe EBNA website - uitgevoerd
februari/maart - inrichting van het internetdeel van het EBNA-archief - uitgevoerd

Publicaties
februari - publicatie van de zeventiger jaren EBNA-bulletins - uitgevoerd
maart - publicatie van het Geheime Texasburger Courant - uitgevoerd
april/mei - publicatie van HHG-gerelateerde archiefstukken
Het betreft documenten die gedigitaliseerd zijn maar nog niet via het web te benaderen.
zomer 2005 - eerste publicaties Pseudologisch Instituut
Research
maart/mei - onderzoek naar ontsluiting van het beeldmateriaal in het EBNA-archief
april - publicatie research zeventiger jaren EBNA-bulletin.