Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

22 januari 2005

Typologie van de encyclopedie

De wereld is te groot Oftewel, er zijn teveel denkbare typologieën van de encyclopedie. Daarom eerst maar eens de momenteel meest bekende online encyclopedie geraadpleegd. Volgens het lemma Encyclopedie in de Nederlandse versie van Wikipedia zijn er twee soorten encyclopedieën, n.l. de Angelsaksische met enkele lange, diepgravende artikelen en een uitgebreide index; en de Duitse, met een groot aantal beknopte artikelen. Vermoedelijk kent de Duitse vorm geen of een beperkte index, hier meldt de Wikipedia niets over.

De auteur van het lemma werkt deze typologie onvoldoende uit: zijn er encyclopedieën met veel lange diepgravende artikelen? Er zijn zeker encyclopediëen met weinig korte artikelen. Denk aan De Encyclopedie van Piet Grijs (een dunne Querido-pocket) of De Encyclopedie van EBNA uit 1996 (een enkele pagina). Ook de mogelijkheden van de indexering kunnen verder worden uitgewerkt.