Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

25 februari 2005

KRANT ONLINE

Het geheime Texasburger KRANT is online. Voor het eerst sinds 1979, en nu voor iedereen met internet te lezen. In de echte wereld werd de texasburger alleen per post aan EBNA-abonnees verstuurd. En dat waren er toendertijd niet zoveel.
De publicatie van Het geheime Texasburger KRANT betekent dat de ontsluiting van het EBNA-archief prima verloopt. Alleen de bulletins uit 1996 zijn nog gekoppeld aan het oude Empty Bottle Home, alle andere ooit verschenen Empty Bottle
publicaties zijn in het nieuwe EBNA te vinden. Met uitzondering van de legendarische uitgave "Door het bovenlicht Hilversum 3". Dit unieke boekwerkje is zelfs in het EBNA-archief niet terug te vinden.

23 februari 2005

Binnenkort verhuizing Empty Bottle Home

Nu de inrichting www.ebna.nl zo voorspoedig verloopt, komt de verhuizing van het aloude Empty Bottle Home steeds dichterbij. Met een eigen url is het niet
langer nodig gebruik te maken van de homepage van Pieter Roos/PJ, die overigens zelf al geen verwijziging meer heeft naar het Empty Bottle Home.

PJ heeft gemeld dat zijn homepage volledig gerestyled zal worden. Vooruitlopend op deze restyling is de externe url van zijn site al gewijzigd in Nr 24
Wanneer het Empty Bottle Home wordt verplaatst zal dit zowel op www.nr24.nr, in het EBNA-weblog en in het Empty Bottle Home worden gemeld.

21 februari 2005

Drougon en de tegenvoeters

Bij het publiceren van de eerste serie EBNA-bulletins ontdekten we in Bulletin Nr 4 het volgende item:

DROUGON, Gérard Frans filosoof (1801-1813) die de theorie van de tegenvoeters tot in de finesses ontwikkelde. Zo stelde hij als eerste dat een tegenvoeter op zijn kop moet staan. Als zijn hoofdwerk geldt "Tegenvoeters bestaan" (1811). Latere onderzoekers hebben toegegeven dat er sinds zijn onderzoekingen niets nieuws op het gebied van de tegenvoeters ontdekt is.
Overige werken: Onze tegenvoeters (1806), De Antagonisten (1807)
Lit.: Drougon en de tegenvoeters (E. Edward, 1956)

Dit artikel is niet alleen opmerkelijk vanwege het inzicht dat het geeft over de in Nederland goeddeels onbekende Drougon. Even opmerkelijk is dat het in de lange geschiedenis van het Empty Bottle News Agency nauwelijks opvolging heeft gevonden. Het is een van de weinige biografische items die bekend zijn. Pas onlangs heeft het EBNA-weblog hieraan opvolging gegeven met de start van de serie De Encyclopedisten. Hans van Maanen zal nooit vermoed hebben dat hij op deze manier op een lijn gesteld kan worden met de vergeten filosoof Drougon.

13 februari 2005

De andere EBNA's 2 - Zonen en dochters

Een van de andere EBNA's is een woord: ebna. In het Indo-germaans is het een vorm die in het huidige Nederlands heeft geleid tot "even" en "effen". In het Arabisch betekent ebn "zoon", en daaruit volgt direct dat ebna "dochter" betekent.
En Richard Burton , de 19e-eeuwse Engelse avonturier en ontdekkingsreiziger, beschrijft in zijn boek Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah de volkeren van Arabische schiereiland. Daarbij zegt hij in hoofdstuk 25: "And to quote no more cases, the "Ebna" mentioned by the Ibn Ishak were descended from the Persian soldiers of Anushirwan, who expelled the Abyssinian invader."

11 februari 2005

Empty Bottle Bulletins uit 1977 en 1978 on line

De eerste serie bulletins van het Empty Bottle News Agency (uit 1977 en 1978) is online gezet. Het gaat om jpg-scans die in een webalbum zijn gezet. Het door EBNA Research verzorgde commentaar zal in de loop van april worden toegevoegd. Wat dat betreft, nog even geduld! Maar toch: voor het eerst zijn deze legendarische uitgaven voor iedereen in te zien.

10 februari 2005

Wahrheit und Diftung

Hoe reageert Google er wanneer een nieuwe term ontstaat? Wanneer er een Duitse vorm van Pernog (details over "deze taal" in de Encyclopedie Editie 1996) zou bestaan, zou Diftung een van de eerste woorden zijn. Diftung betekent "de werkelijkheid zoals deze er tussen 5 uur en 9 uur 's morgens uitziet, met name in de laatste fase van een 24-uurs oefening". Meestal gebruikt in de uitdrukking "Wahrheit und Diftung".

02 februari 2005

Bijgewerkte planning EBNA Archief en website

De planning voor het komende voorjaar ziet er als volgt uit:
Techniek
januari - inrichting nieuwe EBNA website - uitgevoerd
februari/maart - inrichting van het internetdeel van het EBNA-archief - uitgevoerd

Publicaties
februari - publicatie van de zeventiger jaren EBNA-bulletins - uitgevoerd
maart - publicatie van het Geheime Texasburger Courant - uitgevoerd
april/mei - publicatie van HHG-gerelateerde archiefstukken
Het betreft documenten die gedigitaliseerd zijn maar nog niet via het web te benaderen.
zomer 2005 - eerste publicaties Pseudologisch Instituut
Research
maart/mei - onderzoek naar ontsluiting van het beeldmateriaal in het EBNA-archief
april - publicatie research zeventiger jaren EBNA-bulletin.

01 februari 2005

De Encyclopedisten 1 - Hans van Maanen

In het voetspoor van Flaubert en andere eigenzinnige encyclopedisten heeft de Nederlander Hans van Maanen zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van het menselijk tekort. Zijn Encyclopedie van de misvattingen groeit met het jaar. Met een onstuitbare energie toont van Maanen de hardnekkigheid van het misverstand. Keer op keer wijst hij op de hardnekkigheid waarmee cijfers verkeerd worden geinterpreteerd. De mensheid wil niet leren, zo lijkt hij met een sardonisch genoegen te zeggen.

In zijn kijk op de werkelijkheid is van Maanen een navolger van Robert Burton. De Encyclopedie van de Misvattingen is in werkelijkheid van Maanen's Anatomie van de Misvattingen. Hans van Maanen heeft de menselijke kennis inclusief de daarbij horende misvattingen ingedeeld in elf categorieën:
Rekenen
Taal
Aardrijksk.
Geschiedenis
Biologie
Lich.ontw.
Gezondheid
Kunst
Godsdienst
Wetenschap
Alg.Ontw.
Deze indeling doet denken aan de tijd die de jonge Hans doorbracht op de lagere school. Niets voor niets stelt van Maanen in zijn voorwoord: "Vanaf onze vroegste jeugd stellen wij alles in het werk om de wereld te verklaren, en met hulp van ouders, leeftijdgenoten en onderwijzers ontwerpen wij onze theorieën." In zijn Encyclopedie grijpt hij terug op het wereldbeeld uit zijn jeugd en hij gebruikt dit op een didactische manier. Ook bij hem, net als bij Burton, leidt het gebruik van een op het moment van schrijven al achterhaald wereldbeeld tot een fascinerende weergave van de menselijke bedrijvigheid. De geordende opsomming lijkt ook voor de encyclopedist van Maanen belangrijker dan het onderwerp.

Voorpublicatie De Encyclopedie 2005