Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

24 oktober 2023

Verwarring op het Anton de Komplein - De putdeksels 9

 Ooit, in 2017, loofden we de sleuvenroosters op het Anton de Komplein. De daar gebruikte Poly Sleuvelroosters bezwijken niet als er een vliegtuig of helikopter landt. De gekozen verkeersklasse F-900 lijkt misschien een beetje overdreven maar voor en na de markt, tijdens laden en lossen, is het toch een veilig idee dat de vrachtauto's zonder problemen een uitstapje over het plein kunnen maken.

Maar... een nader onderzoek bracht iets heel anders aan het licht. En eigenlijk lag het altijd al voor de hand om iets verder te kijken dan de Poly sleuvenroosters. Er is n.l. veel meer te vinden op het plein. 


B125 ebatech Afsluiting elektrakast


C250 ebatech Afsluiting elektrakast


 D400 Weegels Weert Afsluiting mangat


F900 Poly sleuvenrooster

Alleen verkeersklassen A-15 en E-600 hebben geen eigen rooster of afsluiting op het plein! Wat is eigenlijk de bedoeling van de classificatie? De normering moet er voor zorgen dat iedere soort verkeersgebied afsluitingen van de juiste sterkte gebruikt. Dit voorkomt onveiligheid en overbodige kosten. Zo heeft groep 2 (klasse B-125) als omschrijving "Voetpaden, voetgangerszones en vergelijkbare zones, parkeerzones met verdiepingen voor auto’s". En de afsluitingen en deksels van klasse B hebben de daarbij behorende sterkte, ze kunnen lasten van 125 KiloNewton zonder problemen opvangen.

En dit leidt tot vraag: vanwaar deze verwarring? Zo'n afdekking B-125 is zeker niet sterk genoeg voor alle vrachtwagens die volgens F-900 zonder problemen over het plein rond kunnen rijden om maar te zwijgen van landende vliegtuigen. Het vermoeden is dat al deze afsluitingen met verschillende klassen zonder enige afstemming of overleg in de vorm van deelprojecten zijn opgeleverd. Eerst het plein met de waterafvoer (F-900, altijd goed!) daarna de riolering en het water met de mangaten (D-400, zoals we altijd doen!) en tenslotten de elektrische kasten die ook nog een plaatsje moesten hebben: B125, C250, norrmaal gesproken altijd goed!). Chaos en verwarring kortom, en de F900 is volkomen overbodig... Maar kan ook geen kwaad. Daar rekenen we dan maar op. En we legen nog een fles...

13 oktober 2023

Het zand, de aangespoelde fles

 


Een lege fles is een lege fles. Hij is onderweg. Zijn bestaan is onzeker. Eindigt hij als onderdeel van een huis? Wordt hij verfrommeld en beland hij in een volle vuilnisemmer? Verdwijnt hij in de retourautomaat in de supermarkt en levert zo 10 cent op?


Of spoelt hij aan op het strand en wordt gevonden door de archivaris die zich afvraagt wat er in deze lege fles te vinden is? We weten het zeker: zonder zand geen strand, zonder strand geen gevonden lege flessen. Leve het zand, leve de lege fles die aanspoelt op dat zanderige strand!


05 oktober 2023

Onder de nieuwe brug


Langs de N2 tussen Ponta de Sor en Montargil ligt de Albufeira da Barragem de Montargil. Het is een reservoir met fraaie oevers. Over een van de uitlopers van het reservoir liggen twee bruggen. De oude brug en de Ponte Nova. De oude brug heeft geen functie meer, verbindt zomers de oevers maar staat 's winters regelmatig onder water. De Ponte Nova daarentegen is een bescheiden maar fraai voorbeeld van effectief brutalisme. Prachtig beton met verfijnde lijnen vormgegeven. Als je er overheen rijdt op weg naar Montargil of Ponte Sor zie je alleen een onopvallende railing. Is dat alles? Maar neem de moeite  een ogenblik te stoppen en af te dalen naar de bedding en een kijkje te nemen onder de nieuwe brug. 100% aanbevolen!