Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

29 oktober 2005

De 24 Uurs van 1975 - In de ban van de Ring

De uitnodiging, opdrachten en route van de 24 Uurs van 1975 zijn vanaf nu te vinden in het publieke deel van het EBNA-archief. Bekijk dertig jaar na dato de tocht van 1975, "In de ban van de Ring".

26 oktober 2005

De andere EBNA's 6 - Een Italiaanse handwerksman

Deze EBNA, de ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO, komt uit Italie. Het adres is www.ebna.it. Achter de Italiaanse EBNA staat een keur aan vakbonden en bestuursleden. Ze richten zich allen op ondersteuning van de handwerksman, en krijgen daarvoor van de Italiaanse overheid een ruime subsidie.

Le Confederazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, da tempo hanno comunemente deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel riconoscimento delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
Nell'ambito di tali relazioni, che si vanno sviluppando da oltre un decennio, le parti hanno costruito strumenti bilaterali per la gestione di particolari aspetti della vita delle imprese artigiane e la tutela dei lavoratori in esse occupati.

Voor wie geen Italiaans kent weet Alta Vista Bable Fish er prachtig engelstalig bureaucratees van te maken:

EBNA - BILATERAL AGENCY NATIONAL HANDICRAFT Artisan Confederations CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI and Confederations trade-union CGIL, CISL and UIL, for a long time have commonly decided to make of the bilaterality one of the strategic factors of their relations, in the acknowledgment of the mutual autonomies, confirming and ribadendo the fundamental and propulsive role of the dealing.
In the within of such relations, than they are gone developing give beyond a decade, the parts have constructed to bilateral instruments for the management of particular aspects of the life of the artisan enterprises and the protection of the workers in occupied they...

Als de Nederlandse EBNA gesubsudieerd zou worden besteedden we zeker meer aandacht aan ribadendo the fundamental and propulsive role of the dealing! Helaas, het blijft bij deze ene vermelding.

25 oktober 2005

Wie weet er nog iets over Hengelo?

Uit het EBNA-archief zijn de afgelopen week twee bescheiden Hengelose items op het web gepubliceerd: een scan van de stafkaart Almelo 1:25.000 met een kleine beschouwing over Punt Q, en het licht nostalgische gedicht Wie weet er nog iets over Hengelo?
Naast de nieuwe en langlopende encyclopedische trajecten blijft EBNA vanzelfsprekend aandacht blijven besteden aan het eigen verleden en de inhoud van het omvangrijke archief.

23 oktober 2005

Nutteloze kennis 1 - 28, 32 en het hurufisme

De filosoof en dichter Naimi Shahabaddin Fadlullah Tabrizi Astrabadi (1339-1393), ook bekend als al-Hurufi, stelde dat God zich manifesteert in woorden, en dus in de 28 letters van het Arabische en in de 32 letters van het Perzische alfabet. Verder vermoedde hij dat die 28 en 32 letters daarmee ook de basis vormen voor schoonheid en liefde in de wereld.
Die gedachten werden hem niet in dank afgenomen. Nadat hij eerst aan een stuk touw door de straten was gesleept werd hij in 1393 in Azerbeidzjan als islamitische ketter gedood door Miran Shah, de zoon van Timoer Lenk.
Zijn gedachten leefden voort onder de naam hurufisme. De hurufieten geloofden dat met de getallen 28 en 32 het geheim van alle dingen te verklaren was.