Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

12 augustus 2005

Werk in Uitvoering - De Encyclopedie

Er wordt weer gewerkt aan nieuwe versies van De Encyclopedie. Een van de projecten is De Encyclopedie 2005. Voorpublikaties zijn De Encyclopedisten 1 en De Anti-Encyclopedist. Het onderwerp van De Encyclopedie 2005 is de encyclopedie. De benadering is thematisch. De belangrijkste taak van de redacteuren zal zijn om tot een afronding te komen. Het beschikbare materiaal is overvloedig. De verwachting is dat De Encyclopedie 2005 in het voorjaar van 2007 door EBNA op het internet gepubliceerd zal worden.

Daarnaast is er gestart met research voor een grootschalige en veelomvattende uitgave: De Wereldencyclopedie. Binnenkort meer nieuws over dit project.