Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

16 maart 2006

De lege flessen 5 - Een drijvende beer

Een zijspoor vandaag. Jammer dat Disney zich ooit met Pooh Bear is gaan bemoeien. Vergelijk het briljante hoofdstuk 9 van A.A. Milne ...IN WHICH PIGLET IS ENTIRELY SURROUNDED BY WATER met het slappe aftreksel dat Disney er van bakte, "Poeh en de Waaidag". Ok, Disney richt zicht op kleuters. Maar dat is nog geen reden het werk te verminken. Een diepgravende analyse van het Pooh-epos door het Department of Bibilical Studies van de Sheffield University vind je hier.
In de episode ...IN WHICH PIGLET IS ENTIRELY SURROUNDED BY WATER verstuurt Piglet tijdens de grote overstroming een boodschap in een fles. Deze fles is (dus) niet leeg, en telt zodoende niet mee in het verhaal van de lege flessen.
Interessant is de reactie van Pooh. Hij ziet in dat hij op reis moet, en hij ontwerpt het schip The Floating Bear. Dit volgens minimalistische principes ontworpen schip is niet veel anders dan een lege honingpot, in feite een halsloze fles. Met het schip vaart hij -als drijvende beer- naar Christopher Robin en brengt hem de boodschap van Piglet. Het is overigens het vermelden nauwelijks waard maar het door Milne met liefde beschreven ontwerpproces van The Floating Bear en, even later in de episode, van The Brain Of Pooh, wordt door Disney niet beschreven. De naam van beide schepen wordt zelfs niet genoemd!In maritieme kringen bestaat weinig aandacht voor de kwaliteiten van Pooh Bear als ontwerper en scheepsbouwkundig ingenieur. Wel prijst de Encyclopedie in het lemma Scheepsbouw de originaliteit van Pooh's vernieuwende rotatie-symmetrische ontwerpen. Het is duidelijk dat de eigenschappen van de honingpot voor de ontwerper Pooh een grote inspiratie waren. Even duidelijk is dat Pooh au fond meer geinteresseerd was in volle potten dan in lege flessen.