Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

31 mei 2005

De andere EBNA's 3 - Europa en het archief

Een EBNA die niet aan de weg timmert is de European Board of National Archivists, een overlegorgaan van de nationale archivarissen van de 25 EU-landen. Geen eigen website, moeizaam te vinden met de zoekmachines. Maar op woensdag 20 en donderdag 21 oktober 2004 was het Nationaal Archief gastheer van dit eerbiedwaardige gezelschap.

Over de vergadering wordt gemeldt:

"Een belangrijk onderwerp op de agenda van de vergadering is het Report on Archives in the enlarged European Union. Dit stuk is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie door de nationale archivarissen van de EU-lidstaten en bevat analyses en aanbevelingen met betrekking tot een groot aantal knelpunten binnen het archiefwezen in de gehele EU. Eén van die punten is de diefstal van en handel in archiefstukken."

Dit rapport kwam uit in juni 2004 en leidde o.a. tot de aanbeveling een 'European Archives Board' op te richten. Dat is natuurlijk weer heel wat anders als de European Board of National Archivists... De derde EBNA raakt zo een beetje stoffig, zeker nu de Europese Commissie het voorstel op 18 februari 2005 overnam. Zonder EBNA te vermelden, erger nog, de EC wist in haar aanbeveling de nationale archivisten niet beter te omschrijven dan "a group comprising of experts from each of the 25 Member States". Als het aan de EC ligt zullen we niet veel meer van de derde EBNA horen.

13 mei 2005

Planning upgrade Empty Bottle Archief herzien

De geplande upgrade van het online deel van het EBNA-archief heeft vertraging ondervonden. Een belangrijke reden hiervoor was de renovatie van de tuin van Nr 24. Maar ja, zo is er altijd wel een reden...