Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

31 januari 2005

Verwantschap

Verwant aan de encyclopedie maar anders. Dat zijn het handboek, de anatomie, het woordenboek, de gebruiksaanwijzing, de atlas. Verder sommige romans, alle inhoudsopgaves en indices, een enkel volkslied, de raamvertelling, de dienstregeling, het prentenboek, de preek. Het cv. En het spiekbriefje, de zoekmachine, het grootboek, de inventaris. Het In memoriam.

Niet verwant zijn het dictee, het geluid van de branding, het laatste nieuws, het gebed, de uitspraak van de rechter, het computerprogramma. Evenmin de meeste volksliederen, de psychologische test, de belastingopgave, de liefdesbrief, sommige romans, de novelle, de oproep. Het grote verhaal.
Voorpublicatie De Encyclopedie 2005

28 januari 2005

Eerste publicatie 'Geen statiegeld' sinds 1979

De Encyclopedie heeft goed nieuws: Geen statiegeld is opnieuw -op internet- uitgebracht! En wel hier.
In februari en maart 1979 verschenen de eerste en de tweede druk van Geen statiegeld. Deze publicatie vormde het sluitstuk van de eerste Empty Bottle periode. Thematisch werd teruggegrepen op de tot dan verschenen bulletins terwijl "Zoetermeerlijn" een recapitulatie van de voorgaande jaren gaf.
Op het moment van verschijnen was minder duidelijk wat de toekomst van EBNA zou zijn. Met Hinsicht is die toekomst eenvoudig terug te vinden in "Geen statiegeld": Zowel het hilarisch archivarische (Schoenendoos!) als het autobiografisch encyclopedische (Nieuwe Veenhoop! Oude Veenhoop!) zijn volop aanwezig.
De huidige internet-uitgave is tekstueel volledig, echter zonder voorwoord, rechtenvoorbehoud, overzicht Dimlicht Monumentaalreeks en de aanprijzing van de Financial Times. Het is nog niet bekend op welke termijn de fascimile-uitgave met wetenschappelijke annotatie zal worden uitgebracht.

26 januari 2005

Duizend woorden en een plaatje

Is het waar dat 1 plaatje meer zegt dan 1000 woorden? Het antwoord op die vraag is moeilijk te geven. Vaak wel, soms niet. Is het logisch dat een plaatje meer zegt dan duizend woorden? Ja. Volgens de computerlogica wel. Een plaatje waarin wat te herkennen is (zeg 400x250 pixels kleur) neemt gecomprimeerd opgeslagen ongeveer 100 kb in beslag. Een tekst van 1000 woorden zal als txt bestand ongeveer 10 kb vragen. Ergo, een plaatje bevat minstens 10 keer zoveel informatie als 1000 woorden. Geen wonder dat "een plaatje meer zegt".

25 januari 2005

Niet geschikt voor modderdenkers

Bij Antiquariaat van Veen wordt het meesterwerk van W.J. Munzebrock "Cosmische Wetten Der Wetenschappelijke Bovenzintuigelijke Psychologie En Graphologie" aangeboden. Dit boek begint waar zijn hoofdwerk "Mystiek en Cosmos" ophoudt. Terecht schrijft aanbieder Pieter van Veen op zijn website: "Zeer bijzonder boekje waarin aan de hand van vele voorbeelden in de tekst handschriften worden geanalyseerd op basis van hogere inzichten. Niet voor materialistisch-denkende en kapitalistisch handelende mensen." Dit boek is sinds jaar en dag een van de pronkstukken van het EBNA-archief. Niet geschikt voor modderdenkers!

22 januari 2005

De encyclopedie

In De Encyclopedie (EBNA, 1996) is het volgende te vinden bij het trefwoord encyclopedie:
"Encyclopedie Kijk in een .. altijd eerst bij het trefwoord encyclopedie . Wanneer daar iets verstandigs staat is de rest eveneens ok.
Er zullen altijd mensen zijn die de behoefte hebben een boek te schrijven waar alles in staat. Neem nu d'Alembert of de oude meneer Winkler.

In tegenspraak hiermee lijkt het moderne standpunt dat een moderne encyclopedie informatie bevat die nergens anders te vinden is. Dit om dubbele opslag en problemen met versiebeheer te voorkomen.
Dat een combinatie van beide uitgangspunten mogelijk is bewijst Piet Grijs met zijn klassieke werk De encyclopedie (Querido, 1982). Gelukkig bestaat er geen auteursrecht op titels."

Bij EBNA zijn er plannen om een nieuwe versie van de Encyclopedie te starten. Vanzelfsprekend wordt begonnen met het lemma Encyclopedie.

Nog te gebruiken

Helden van de encyclopedie:
Borges De Bibliotheek van Babel
Hans van Maanen Misvattingen
Robert Burton Anatomy of Melancholy
Gustave Flaubert Bouvard et Pécuchet

Helden van het web:
George Eliot
George Orwell

Helden van EBNA:
Byrds You're still on my mind
Kader Abdolah De reis van de lege flessen

Typologie van de encyclopedie

De wereld is te groot Oftewel, er zijn teveel denkbare typologieën van de encyclopedie. Daarom eerst maar eens de momenteel meest bekende online encyclopedie geraadpleegd. Volgens het lemma Encyclopedie in de Nederlandse versie van Wikipedia zijn er twee soorten encyclopedieën, n.l. de Angelsaksische met enkele lange, diepgravende artikelen en een uitgebreide index; en de Duitse, met een groot aantal beknopte artikelen. Vermoedelijk kent de Duitse vorm geen of een beperkte index, hier meldt de Wikipedia niets over.

De auteur van het lemma werkt deze typologie onvoldoende uit: zijn er encyclopedieën met veel lange diepgravende artikelen? Er zijn zeker encyclopediëen met weinig korte artikelen. Denk aan De Encyclopedie van Piet Grijs (een dunne Querido-pocket) of De Encyclopedie van EBNA uit 1996 (een enkele pagina). Ook de mogelijkheden van de indexering kunnen verder worden uitgewerkt.

11 januari 2005

De andere EBNA's 1 - In de buurt van ...

Een van de andere EBNA's is de Ellwanger and Barry Neighborhood Association. Deze EBNA houdt zich bezig met een buurt in Rochester waar oorspronkelijk een door Ellwanger en Barry in 1839 opgerichte kwekerij stond.
De notulen van de buurtvergadering dragen de trotse kop "EBNA News- News Items for the Ellwanger & Barry Neighborhood". Oudste datering Saturday, November 17, 2001.
Voor EBNA-liefhebbers zeker interessant. Zo zijn er dingen te lezen als: For a detailed geological history of the EBNA area, please see this Geology of the EBNA Neighborhood by EBNA member and University of Rochester geology professor Bill Chaisson. Fraai! Daar willen we graag meer over weten!

08 januari 2005

Stilstand in de Hoge Venen

Elke stilstand is relatief. Stilstand impliceert de mogelijkheid van beweging. En omgekeerd, beweging kan niet zonder stilstand.
Toen Jürgen Schröder dan ook langzaam wegzakte in het drijfzand van de Hoge Venen wist hij dat hij een probleem had. Hij herinnerde zich dat volgens Jean-Marie Groulard (73) vijf kilo veenmos tot 72 kilo water kan bevatten. Een kilo zou dan achttien kilo vasthouden. Volgens het dagblad Trouw houden alle veenmossen op de wereld evenveel kooldioxide vast als er in de atmosfeer aanwezig is.
Hij sloeg met armen en benen, maar hij wist dat dat hem niet zou redden.
Hij beoordeelde zijn positie in ruimte en tijd voor de laatste maal. Zijn stilstand in het horizontale vlak deed er niet toe. Zijn trage en ongewilde verticale verplaatsing zou uiteindelijk zelfs in centimeters gemeten gering zijn. Ook de tijdsduur zou niet groot zijn, om over snelheid en versnelling maar te zwijgen. Wellicht zou zijn lichaam na twee of drie dagen weer in een evenwichtspositie belanden.

Met dank aan Victor Weekhout die EBNA op het onderwerp attendeerde

07 januari 2005

Fysieke deel EBNA Archief verhuisd

Het fysieke deel van het EBNA-archief is verhuisd van Surinameplein naar Keratellastraat. De unieke adhoc verzameling knipsels en historisch materiaal heeft de verhuizing goed doorstaan.

06 januari 2005

Deze tentatieve verbreding

En, desgewenst, les societes anonymes musicales Blues Stay Away Music verheugen zich dat deze indicaties slechts tijdelijk zijn. Daarom is dit tentatieve element een verhoogde bijdrage aan de tentatieve verbreding van deze altijd muzikale attractie! Zo blijft dit ook, zeker toekomstgewijs!

05 januari 2005

EBNA Nu

Tien jaar geleden was de veertigste verjaardag van Jan van Spijker een aanleiding om - in ongeveer twee jaar tijd - een serie van tien EBNA bulletins op het internet te plaatsen. Dit nadat ik ter ere van zijn verjaardag een uniek exemplaar van de lang vergeten publicatie had vervaardigd. Onlangs, op Jan's vijftigste verjaardag - ontmoette ik Ruud die mij verzekerde dat hij vroeger het EBNA-bulletin bijzonder gewaardeerd had. Hij had het over de papieren versie die in de tweede helft van de 70-er jaren aan een select gezelschap werd verstuurd. Zijn opmerking, in combinatie met mijn recente ervaring met het webloggen zette mij aan het denken. Nu, in 2005, is het tijd voor een doorstart van het fameuze bulletin.