Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

14 augustus 2005

Het Ad Hoc Archief - Pernog, Lipperkerkstraat 108

Het Empty Bottle Home is definitief ontruimd. De laatste pagina's van EBNA die daar nog stonden, gewijd aan Pernog en de Lipperkerkstraat 108, zijn overgezet naar www.ebna.nl. De zeventiger jaren zijn definitief opgenomen in de nieuwe website. Meer volgt wellicht, afhankelijk van de ijver van de EBNA-archivaris.
Neem een kijkje in het - nog zeer bescheiden - Ad Hoc Archief.
Ongetwijfeld wordt dit deel van het EBNA-archief> in de toekomst verder uitgebreid.