Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

23 februari 2005

Binnenkort verhuizing Empty Bottle Home

Nu de inrichting www.ebna.nl zo voorspoedig verloopt, komt de verhuizing van het aloude Empty Bottle Home steeds dichterbij. Met een eigen url is het niet
langer nodig gebruik te maken van de homepage van Pieter Roos/PJ, die overigens zelf al geen verwijziging meer heeft naar het Empty Bottle Home.

PJ heeft gemeld dat zijn homepage volledig gerestyled zal worden. Vooruitlopend op deze restyling is de externe url van zijn site al gewijzigd in Nr 24
Wanneer het Empty Bottle Home wordt verplaatst zal dit zowel op www.nr24.nr, in het EBNA-weblog en in het Empty Bottle Home worden gemeld.