Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

10 januari 2020

Tegen de dictatuur!

Heeft u het ook al zo vaak gehoord? Er is weer nieuw decennium begonnen, en het oude is verleden we tijd! We beginnen TwintigTwintig met een schone lei en een goed gevoel!!!

Maar hier in het EBNA-Archief waar de tijd met een speciale traagheid verglijdt kijken we daar toch iets anders tegenaan. Wat is dat eigenlijk, een decennium? En waarom is dat zo bijzonder?
De eerste vraag kunnen is eenvoudig te beantwoorden. Een decennium is een periode van tien jaar. En dus géén periode van een jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar, noem-maar-op jaar. En waarom dat zo bijzonder is? Bij EBNA weten we het niet. Er is een theorie die het aantal vingers van de mens verbindt met het tientallig stelsel. Dit wordt in ieder geval met stelligheid beweerd in de Wikipedia-entry Decimaal talstelsel. Het lijkt wel erg vergezocht om hiermee ook de vreugde rond een nieuw of oud decennium te verklaren. Daarnaast is de start van zo'n decennium niet alleen afhankelijk van het getal tien, een wel zeer willekeurige keuze, daarnaast is ook het moment waarop de jaartelling begon van groot belang.
Kortom, er is niets tegen om opgewekt aan een nieuw decennium te beginnen maar besef wel dat de vreugde eigenlijk een eerbewijs voor de kracht van het tientallig stelsel is.

En misschien is 2020 wel het moment voor een krachtig Basta! Mooi geweest!


Want het kan natuurlijk heel anders? Waarom moet iemand tientallen jaren wachten voor hij of zij de honderdste verjaardag viert? Dat kan heel anders. Weg met de dictatuur van het tientallig stelstel! We vieren onze honderdste verjaardag als we Vier Worden (tweetallig!) Negen Worden (drietallig!) Zestien Worden (viertallig!) en voor waarschijnlijk de laatste keer als we Honderd Worden (tientallig!).  Voor het gemak nog even decimaal voorgerekend. Zo kunnen we in een mensenleven negen keer onze honderdste verjaardag vieren... En dan zijn we meteen van de onzinnige grootscheepse verjaardagsfeesten op 20, 30, 40, 50 en andere tientallen af. De nieuwe honderdjaarsfeesten vallen uit zichzelf op zinvolle levensmomenten: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 jaar - ieder jaar een overgangspunt en start van een nieuwe periode. Kortom, weg met het tientallige decennium. Leve de variatie in talstelsels.
Leve de kwadraten en de priemgetallen! Leve het vrije nummer - we spreken niet voor niets over natuurlijke getallen en natuurlijke logaritmen en niet over de afgedwongen decimale notatie.

Weg met de dicatuur van het tientallig stelsel! Leve de kracht van het ongetemde getal!