Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

07 januari 2005

Fysieke deel EBNA Archief verhuisd

Het fysieke deel van het EBNA-archief is verhuisd van Surinameplein naar Keratellastraat. De unieke adhoc verzameling knipsels en historisch materiaal heeft de verhuizing goed doorstaan.