Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

vrijdag 7 januari 2005

Fysieke deel EBNA Archief verhuisd

Het fysieke deel van het EBNA-archief is verhuisd van Surinameplein naar Keratellastraat. De unieke adhoc verzameling knipsels en historisch materiaal heeft de verhuizing goed doorstaan.