Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

06 januari 2005

Deze tentatieve verbreding

En, desgewenst, les societes anonymes musicales Blues Stay Away Music verheugen zich dat deze indicaties slechts tijdelijk zijn. Daarom is dit tentatieve element een verhoogde bijdrage aan de tentatieve verbreding van deze altijd muzikale attractie! Zo blijft dit ook, zeker toekomstgewijs!