Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

28 juni 2005

De andere EBNA's 4 - Epstein Barr Nuclear Antigen

Het Epstein Barr virus (EBV) wordt o.a. door kussen overgebracht en kan in
ongunstige gevallen leiden tot de ziekte van Pfeiffer. Volgens deskundigen is een groot deel van de wereldbevolking besmet met het virus. Bij besmetting gaat het virus gepaard met het Epstein Barr Nuclear Antigen (EBNA). Dit is een EBNA waarmee bijna iedereen in aanraking komt.