Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

25 februari 2006

De stand van zaken

Hoe is de stand van zaken na een jaar EBNA-weblog? De in januari vorig jaar gepubliceerde en herziene planning voor EBNA-website en het archief is vrijwel volledig uitgevoerd. Van het op 22 januari 2005 gepubliceerde item Nog te gebruiken wachten we nog op de beloofde weblogs over Borges, Robert Burton, George Eliot en Gustave Flaubert. Natuurlijk, het gaat niet zo snel als gehoopt. En de op 12 augustus 2005 aangekondigde Encyclopedie 2005 laat nog even op zich wachten. Om nog maar te zwijgen van de eveneens verwachte Wereldencyclopedie. Samengevat, we zijn tevreden bij EBNA. Een site met een groot aantal nieuwe items, oude bulletins en grote verwachtingen. Op naar het volgende jaar!

23 februari 2006

De onzichtbare cinema

De onzichtbare film maakt -weliswaar onzichtbaar, maar toch- deel uit van een groter geheel, de onzichtbare cinéma.

Chistian Janico schreef er over in zijn boek "Anthologie du cinéma invisible: 100 scénarios pour 100 ans de cinéma". Hierin beschrijft hij honderd om allerlei
redenen nooit gerealiseerde films.
Deze onzichtbare cinema bracht Rolf Orthel tien jaar later tot een project, een vijftal films die op verschillende manieren geinspireerd waren door het boek van Christian Janico. Paradoxaal genoeg wordt hiermee de onzichtbare film al te
zichtbaar. Zoals in de film van Kees Hin en K. Schippers "Cinéma invisible - Het boek waarin een tiental scenario's uit het boek op filmbaarheid worden getoetst. Misschien is het kenmerk van de onzichtbare cinema dat hij alleen in de verbeelding
bestaat. Of zou moeten bestaan.

Waarschijnlijk is de enige echte onzichtbare cinema de cinéma inattendu, de cinema zonder bezoekers. Die is per definitie ongezien, en daarmee onzichtbaar

De onzichtbare film

Het is een oud thema. De niet uitgesproken woorden, het woordloze gedicht. Radio zonder geluid. Een aangespoelde fles zonder boodschap. Dit alles is geprobeerd maar zonder veel succes.

Blijft over: de onzichtbare film. Dat is natuurlijk niet te realiseren. In de VS wordt het technologisch aangepakt. Sinds de klassieker The invisible man uit 1933 tot Hollow Man in 2000 is het thema duizenden keren herkauwd. Maar een onzichtbare man is natuurlijk nog lang geen onzichtbare film. Hoewel het het begin is. Om een idee te krijgen van een film met onzichtbare acteurs kun je kijken bij de cinemaquiz.

En voor een serieuzere aanpak moet je bij de franse cinema zijn. In de fraaie film Les invisibles van Thierry Jousse is het geluid een hoofdrolspeler. Maar zelfs hem lukt het niet om het beeld te doen vergeten.

Waarschijnlijk is de enige echte onzichtbare film de film die je niet gezien hebt.

22 februari 2006

Het zwijgen van het landschap

Vorige week spoelde er weer een lege fles aan op het kleine strand bij nr 24. Hij heeft er een tijdje gelegen omdat ik niet wist wat ik er mee moest.

Jan ter Laak, 1950-2006, wist alles van de taal van het landschap. De essen, de brinken, de weilanden en houtwallen, de beken en hun oevers, zij gaven hem met hun naam hun geheim. Door hem herkregen de bewoners van oude gebieden hun stem. Het landschap sprak door hem over hen - nooit was er een toponiem zonder menselijk handelen.
Begin jaren tachtig woonde hij enkele maanden aan het Surinameplein waar toendertijd het EBNA-archief huis hield. Eerder al stond hij op de allereerste verzendlijst van het allereerste EBNA-Bulletin.

Een vriend voor het leven zwijgt.

15 februari 2006

De andere EBNA's - Slot

Op 11 januari 2005 besteedde het EBNA-weblog voor het eerst aandacht aan de andere EBNA's. Het ging om een buurtvereniging, de Ellwanger and Barry Neighborhood Association, in de Verenigde Staten. Op 27 januari 2006, meer dan een jaar later, werd de laatste andere EBNA bezocht. Deze EBNA was een offshore-bank in het Caribische gebied. In de tussentijd kwamen de Arabische ebna, Europese archivisten, een anti-gen, het electronische boek en een Italiaanse vakbondskoepel aan bod. Veel lijn zit er niet in. Geheel in de stijl van EBNA zijn deze flessen leeg aangespoeld. We laten het maar zo...