Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

15 mei 2023

Als SUVs een land waren?

Eerder hielden we ons bezig met de vraag 'Als beton een land was...'. Dan zou de cementindustrie in dat land op de derde plaats staan qua vervuiling en CO2-uitstoot. Direct achter China en de VS. Maar ook verder zou zo'n land interessante eigenschappen hebben. Een sfeervolle hoofdstad en over de hele wereld verspreide monumenten. Maar nu hebben ze een nieuw potentiëel land ontdekt, SUVs:  If SUVs were a country, they would rank as the sixth most polluting in the world, zo meldde Damian Carrington in The Guardian op 28 februari. Natuurlijk niet zo erg als beton, maar ook minder interessant. Wat voor hoofdstad zou SUVs hebben? 

Nee, de conclusie is dat dit een land van niks is. Nutteloze uitstoot door overbodige voertuigen. Stop er maar mee! Laten ze bij de Guardian maar snel een ander en meer interessant vervuilend land vinden. Zolang dat nog niet gebeurd is houden wij het hier in het EBNA-archief bij Beton...