Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

21 november 2015

Oppassen, Ongeval!

We kennen in het verkeer de gebodsborden, de verbodsborden en de waarschuwingsborden. We laten de eerste twee soorten deze keer voor wat het is. Die borden tonen immers weinig variatie, over de hele wereld wordt hetzelfde geboden en verboden.

De waarschuwing echter biedt de locale ordehandhaver meer mogelijkheden. Toch beperkt  de wegbeheerder die de borden vaststelt zich vaak meer dan nodig is, zeker als je een internationale vergelijking maakt. In Nederland is het maximaal haalbare zo'n beetje de roodomrande witte driehoek met een uitroepteken. Onder dit bord staat dan in woorden uitgelegd waar je voor moet oppassen.
Een tikje beter is het al als het gevaar grafisch wordt weergegeven, in plaats van tekst een plaatje helpt natuurlijk enorm. Een mooi voorbeeld is de waarschuwing voor het gevaar dat een fiets op kan leveren:
Enige fantasie blijft de wegbeheerder natuurlijk wel vereisen van de weggebruiker: het is moeilijk op grond van dit bord te concluderen  dat het niet alleen om een fiets gaat maar ook om de berijder. Maar met dit bord hebben we wel ongeveer het hoogtepunt van de Nederlandse waarschuwingscultuur bereikt. Nee, dan de Polen. Aan hen kan heel Europa een voorbeeld nemen. Zij laten niet alleen het voorwerp of verkeersdeelnemer zien waarvoor je op moet passen, maar ook wat er kan gebeuren als je niet oplet. Dat kan te denken geven, dat staat vast. Oppassen, Ongeval! Dat zeggen we op zijn Pools: Wypadki!