Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

07 november 2015

Hoe Repareer Ik een Ruimteschip

Wanneer je je dat afvraagt, denk nog eens even aan de jonge reus Hondstarfer van de planeet Valhal. Eén van zijn hamers was met herteleer bekleed en hij wist dat je zo'n hamer nodig kunt hebben voor het fijne werk. Soms is dat handig als je ruimteschepen repareert.

Hij wist de twee defecte ruimteschepen van Captain Roadstrum (Kapitein Roodstorm in de Meulenhoff SF versie uit 1970) en zijn lotgenoten  met zijn hamers te repareren - of, zoals de jonge reus toegaf, één van de twee doet het geweldig, de ander stopt er op een onvoorspelbaar moment mee. En zo zou het ook gaan, zo bleek later.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de jonge Hondstarfer niet bang was voor onconventionele ingrepen. Die twee dingen heb ik er maar uitgehaald, ze zorgden voor veel problemen. Hij wees op twee langwerpige zilverkleurige voorwerpen die naast de schepen lagen. Maar, maar, dat zijn de scheepsaandrijvingen..., zei Roadstrum.
Zo beschrijft R.A. Lafferty het gebeurde in zijn definitieve versie van Space Chanty waar de avonduren van Roadstrum op bijna wetenschappelijke wijze worden doorgegeven.

Niet voor niets wordt de jonge Hondstarfer op de planeet Valhal en in alle planetenstelsels daar in de buurt als een van de grote ingenieurs beschouwd. Zijn flair en vakkennis zijn een lichtend voorbeeld voor iedereen die ooit van plan is een ruimteschip te repareren!