Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

26 november 2015

Het viaduct met een suikerzakje

Het enige viaduct met een eigen suikerzakje ligt bij Eemnes. De automobilist op weg van Kadoelen naar Hengelo passeert daar in snelle opeenvolging de viaducten Witte Bergen, Gooiland, Paddestoel. Om tenslotte onder Tomatuva terecht te komen.

Weliswaar duurt dat moment van passeren maar eventjes, maar toch lang genoeg voor het vraagteken: Tomatuva?

Ooit, toen de A1 nog E8 was, en nog eerder, toen er nog geen sprake was van een Europees wegennnet en de weg daar Rijksweg 8 heette, was op die plek de Fruit-Restauratie Tomatuva gevestigd. De fruit-restauratie(!) was gevestigd in een kas waar druiven en o.a. tomaten werden verbouwd. Vandaar Tomatuva - uva is latijn voor druif. 's Zomers kon blijkens foto's uit die tijd ook op een grasveldje naast de kassen verpoosd worden.

Sinds de aanleg van de A1 als snelweg en het klaverblad A1-A27 is hier niets meer van over. Rest de benaming van het viaduct en, voor de verzamelaar, de nog resterende suikerzakjes van deze al lang niet meer bestaande rustplaats voor automobilisten.