Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

22 februari 2024

Een uitgekomen droom in Kadoelen

 In 'Geen statiegeld', in 1979 eerste voorloper van De Encyclopedie tot Dusver werd het voorstel gedaan om overal betonblokken zonder functie neer te zetten. In de vierenveertig jaar die sindsdien zijn verstreken zijn er vanzelfsprekend al verschillende pogingen gedaan deze utopie te realiseren. Echter nooit op een gestructureerde manier, altijd hap-snap en ad hoc. Maar het lijkt erop dat de Gemeente Amsterdam nu besloten heeft het opnieuw en op een serieuze manier te proberen.


En wel op de hoek van de Cosmariumstraat en de Keratellastraat. Daar staan ze! Twee robuuste blokken zonder duidelijke functie. Waarschijnlijk zijn ze hol, het trottoir lijkt nog niet te verzakken.

Na vierenveertig jaar dromen eindelijk neergezet in Amsterdam Noord. We kunnen hier met recht spreken van een gerealiseerde technische utopie!