Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

17 februari 2024

En, wat weet U van ZEVENTIEN?

 


Natuurlijk, zeventien is het zevende priemgetal. Maar eigenlijk is dat geen onderscheidend kenmerk - er móet een priemgetal het zevende zijn, toevallig is dat zeventien. 

Opvallender is het dat je een regelmatige zeventienhoek met passer en liniaal kunt construeren. Dat dat niet voor de hand ligt blijkt uit het feit dat het tot 1796 duurde voordat de wiskundige Carl Friedrich Gauss op 19-jarige leeftijd bewees dat dit het geval was. Zijn Russische collega Jevgraf Fjodorov bewees bijna 100 jaar later dat er 17 verschillende behangpatroongroepen zijn. Hij wees erop dat al deze zeventien patronen gebruikt zijn bij de bouw van het Alhambra in Granada.

Dat de Koreaanse K-Pop groep Seventeen maar dertien leden heeft nemen we op de op de koop toe. Ooit waren het er wel zeventien zo meldt men. En in een frisbee-wedstrijd wint het team dat als eerste zeventien punten gemaakt heeft. Helaas, er is geen teamport met zeventien spelers per team.

En tenslotte, rekenen in het zeventientallig stelsel heeft als groot voordeel dat er afgezien van zeventien zelf geen voorkeursdelers zijn die tot 'mooie' getallen leiden.

Voor de zekerheid vroegen we een bekende door Google aanbevolen AI over zeventien en priemgetallen. Wist u -afgezien van al het andere dat u over zeventien weet- dat zeventien deelbaar is door negen?