Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

30 januari 2023

Zevenenzestig


Wat is 67? Het vaak zwartgemaakte decimale stelstel heeft dan toch een voordeel! Zevenenzestig is één van de vijfendertig mogelijke decimale één-twéétjes. Denk aan 12, 23, 34,..., 67, 78,... In het tientallig stelsel is de grootst mogeljke een-twee 123456789. Hoger gaat echt niet. Dus zijn er in totaal 35. En dat zijn er  genoeg. Het veelgeprezen tweetallig stelstel heeft er geen een! En het drietallig stelstel heeft er maar drie: 12, 21 en 321. Laten we ons in dit geval tevreden stellen met de mogelijkheden van het tientallig stelsel - dat twaalftallige of zestientallige talstelsels meer oplopende cijfercombinaties hebben laten we voor het wat is. Lang leve zevenenzestig in het tientallig stelsel!
En voor de criticasters die hier geen genoegen mee nemen: in De Encyclopedie tot dusver is terug te vinden hoe je 67 in het ééntallig stelsel schrijft...