Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

01 september 2022

Een vertwijfelde kapitein

Deze fles is leeg. Een andere conclusie is onmogelijk. En - in het EBNA-archief aarzelen we de gedachte hardop uit te spreken - dat is niet altijd positief. De verontrustende episode speelde zich af toen Kapitein Haddock en Kuifje in Tibet waren, op zoek naar Kuifje's vriend Tchang.

De laatste -en enige overblijvende - fles whiskey van de kapitein is leeggedronken door de Yeti. Kapitein Haddock vraagt zich op het moment dat hij dat ontdekt zeker niet af wat hij in een lege fles vindt. Hij weet het antwoord: DORST. WANHOOP.

Als herinnering aan deze nachtmerrie en zeker ook als waarschuwing kochten wij dit  fraaie memento bij de Tin Tin Boutique. Het siert nu de burelen van het EBNA-Archief waar met name de archivaris de boodschap van deze lege fles zeer ter harte neemt.