Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

22 februari 2006

Het zwijgen van het landschap

Vorige week spoelde er weer een lege fles aan op het kleine strand bij nr 24. Hij heeft er een tijdje gelegen omdat ik niet wist wat ik er mee moest.

Jan ter Laak, 1950-2006, wist alles van de taal van het landschap. De essen, de brinken, de weilanden en houtwallen, de beken en hun oevers, zij gaven hem met hun naam hun geheim. Door hem herkregen de bewoners van oude gebieden hun stem. Het landschap sprak door hem over hen - nooit was er een toponiem zonder menselijk handelen.
Begin jaren tachtig woonde hij enkele maanden aan het Surinameplein waar toendertijd het EBNA-archief huis hield. Eerder al stond hij op de allereerste verzendlijst van het allereerste EBNA-Bulletin.

Een vriend voor het leven zwijgt.