Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

25 februari 2006

De stand van zaken

Hoe is de stand van zaken na een jaar EBNA-weblog? De in januari vorig jaar gepubliceerde en herziene planning voor EBNA-website en het archief is vrijwel volledig uitgevoerd. Van het op 22 januari 2005 gepubliceerde item Nog te gebruiken wachten we nog op de beloofde weblogs over Borges, Robert Burton, George Eliot en Gustave Flaubert. Natuurlijk, het gaat niet zo snel als gehoopt. En de op 12 augustus 2005 aangekondigde Encyclopedie 2005 laat nog even op zich wachten. Om nog maar te zwijgen van de eveneens verwachte Wereldencyclopedie. Samengevat, we zijn tevreden bij EBNA. Een site met een groot aantal nieuwe items, oude bulletins en grote verwachtingen. Op naar het volgende jaar!