Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

17 februari 2023

Het derde irreguliere priemgetal

Er is geen saaiste getal. Net zoals er geen hoogste priemgetal is. We  bewijzen vanuit het ongerijmde. "En wat is het laagste saaie getal? Hééél interessant, dat laagste getal..." Toch blijft er de zoektocht naar dat laagste saaie getal. Dat is dan het eerste getal dat geen bijzondere eigenschappen heeft -afgezien natuurlijk van de overmaat aan saaiheid-. 

42 saai?


Vroeger, voordat Douglas Adams in de Hitchhiker's Guide To The Galaxy ons kennis liet maken met The  Answer to the Ultimate Question of Life the Universe and Everything, was 42 waarschijnlijk het laagste saaie getal. Maar die tijd is voorbij sinds we weten dat 42 het antwoord op de ultieme vraag is. 

NEE GEEN 42?

Zodat het waarschijnlijk dat 67 het  laagste saaie getal is. Weliswaar een priemgetal, maar zonder bijzondere eigenschappen. Of is er toch nog hoop? 

toch 67?


Volgens Wikipedia is 67 het derde irreguliere priemgetal. Als je dan toch  wilt weten wat een een regulier priemgetal is: "In de getaltheorie is een regulier priemgetal een priemgetal  dat het klassegetal van het -de cyclotomische veld/lichaam niet deelt. Met het -de cyclotomische veld wordt het algebraïsch getallenlichaam bedoeld dat wordt verkregen door aan de rationale getallen  de -eenheidswortel toe te voegen Ernst Kummer toonde aan dat een equivalent criterium voor regulariteit is dat dat  geen deler is van de teller van enige van de Bernoulligetallen  voor   
En als je dan het derde priemgetal neemt dat niet voldoet aan deze voorwaarden, dan krijg je 67. Is dat saai? Kan onbegrip saai zijn? Toch wel vermoed de archivaris...  En de uitkomst van 2023 minus 67 is alleen van belang voor mensen die geboren zijn in 1956... En dan ook nog alleen dit jaar, volgend jaar is alles weer heel anders... Deze fles is ook weer leeg. In het EBNA-archief geldt totdat het tegendeel bewezen is:

boring 67 is het saaiste getal!