Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

06 juli 2022

Zomersalon Again!

 Het was weer tijd voor de Zomersalon Royaal bij CBK Zuidoost.

Op 17 juni geopend en te bezichtigen tot 20 augustus. Op de foto de EBNA-archivaris tijdens de opening.  De trotse maker met zijn werk 'Fundamentals'. Opgebouwd met regelmatige viervlakken, gekleurd met RGB en CMY. Kan het simpeler?