Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

30 april 2019

Van Daalwijkdreef tot A9

 Bij CBK Zuidoost zitten ze nooit stil. In plaats van Mijn Kunst waar de bijdragen van de EBNA-archivaris altijd bijzonder tot hun recht kwamen, is er nu een Zomersalon geprogrammeerd. Het thema is dit jaar -ons verbaast het niet- Amsterdam Zuidoost.
Wij, bij EBNA, zagen dit direct als een kans op een voorstudie. Vooruitlopend op het grote project Onder de Ring A10 lanceren we "Onder de Gooiseweg". En als voorproefje van het daadwerkelijke kunstwerkt dat in juli op de Zomersalon zal worden gepresenteerd:

Onder de Gooiseweg 
De onderdoorgangen van de Gooiseweg leveren een intrigerende visuele bijdrage aan het stedelijk landschap van Amsterdam Zuidoost. “Onder de Gooiseweg” verbeeldt de veelzijdigheid van deze passages, variërend van betonnen brutalisme tot stadse idylle.