Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

10 november 2023

Gevecht om de Grot - Onder ambtenaren

 Nee, de officiële opening van AmbArt 2023 is nog niet geweest. Dat gebeurt pas op 21 november. Maar de open ontmoetingsruimte van de Voormalige Stadstimmertuin is wél ingericht.

En Margret's Gevecht om de Grot is prominent aanwezig. Je loopt er bijna tegenaan wanneer je binnenkomt. Goed gezien! En dat de verlichting van het werk niet conform de standaards is waarmee ze zelf werkt bij CBK Zuidoost en dat het een beetje spiegelt nemen we voor lief - voor deze keer! Het is een werk- en ontmoettingsruimte, geen galerie.

De ontmoetingsruimte van de Gemeente Amsterdam van de Voormalige Stadstuinen 4-6 is openbaar toegankelijk. Gaat dat zien!