Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

09 oktober 2022

De staatssecretaris krijgt gelijk

Statiegeld helpt, zo blijkt. Op het moment wordt 80% van de lege plasticflessen ingeleverd. Dat is nog niet genoeg, dit betekent n.l. dat er nog steeds 72 miljoen flessen niet terugkomen - waarvan teveel nog steeds op straat.Maar toch is de conclusie dat de staatssecretaris gelijk had. 15 cent statiegeld zorgde ervoor dat de kleine PET-flessen grotendeels uit het straatbeeld verdwenen zijn. Zoals we zien op deze foto van de parkeerplaatsen aan de Cosmariumstraat. Blikjes en frisdrankverpakkingen, nauwelijks petflesjes.

Dus is nu het tijd voor de blikjes. Per 31 december krijgen die ook statiegeld. Zo zegt de staatssecretaris, ondanks de tegenwerpingen van de industrie. Ondanks jaren van voorbereiding heeft die juist nu nog drie maanden nodig. Gelukkig heeft de staatssecretaris een harde hand: statiegeld!