Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

17 september 2019

Een encyclopaedie vergiste zich

Wie kent de Keratella Cochlearis niet? Dit raderdiertje met zijn scherpe punt is de schrik van het vreedzame plantaardige fytoplankton. En eigenlijk kun je hetzelfde van alle raderdiertjes van de genus Keratella zeggen - gevaarlijker plankton is er eigenlijk niet. In het World Register of Marine Species vind je een mooi overzicht van alle bekende soorten Keratella's. Waaronder natuurlijk ook de diverse Keratella Quadrata's, in 1786 door M├╝ller voor het eerst beschreven en later met andere ondersoorten aangevuld door Jagerskiold (1894) en Carlin (1943). Helaas is er nog steeds verwarring over deze indeling.
Misschien dat deze al lang bestaande verwarring er toe geleid heeft dat er ook bij de schrijver van het artikel over raderdiertjes in de Winkler Prins Encyclopaedie. 6e, geheel nieuwe druk zich danig vergiste.

Zeer ten onrechte werd de Keratella Quadrata benoemd als Kerabella Quadrata. En dat in een tijd dat een encyclopedie zichzelf nog Encyclopaedie kon noemen en iedere bijdrage overgetikt en dertig keer gecontroleerd werd op spel- en typefouten. En erger nog - te vrezen valt dat dit in vierenzestig jaar sinds de verschijning van het vijftiende deel van de zesde druk niemand is opgevallen. Totdat de EBNA-archivaris zich er mee bemoeide...