Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

18 maart 2018

De laatste munitiefabriek - De putdeksels 5

Op bezoek bij het Hembrugterrein aan het Noordzeekanaal in Zaandam valt er veel te genieten. Alles herinnert er aan de laatste munitiefabriek van Nederland - in 2003 gesloten omdat de daar vervaardigde munitie niet meer in trek was bij het Nederlandse leger. Ondertussen worden de gebouwen opgeknapt en hergebruikt. Gelukkig hoeft de hemelwaterafvoer en de riolering niet opnieuw te worden aangelegd. Vooruitlopend op moderne milieutechnieken is er al voorzien in  twee soorten afvoerleidingen. Met hun eigen putdeksels, dat spreekt.

Vervaardigd door Nering Bögel in Weert volgens klasse D400 (EN 124), bruikbaar voor alle gewone voertuigen inclusief vrachtwagens. Tijdens de verschillende bouwwerkzaamheden zullen de aannemers alleen moeten oppassen met speciale zeer zware voertuigen.

Blijft het feit dat het vuilwater op een correcte manier werd afgevoerd maar dat dat lang niet voor alle vervuiling het geval was. Er is sprake van asbest, TNT, lood en olie dat opgeruimd moet worden voorafgaand aan het hergebruik van het terrein. Het gerucht over mosterdgas bleek niet waar te zijn. En de putdeksels met hun prachtige roestbruine patina en ruitprofiel kunnen nog jaren mee!