Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

28 oktober 2011

Restyling EBNA-Archief afgerond

De afgelopen weken is er in stilte gewerkt aan de restyling van het EBNA-Archief. De eerste fase van de upgrade van ebna.nl is hiermee afgerond. Alle 'oude' menukeuzes zijn beschikbaar in nieuwe vorm, en de oude pagina's verwijzen door naar het nieuwe archief.