Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

donderdag 23 februari 2006

De onzichtbare cinema

De onzichtbare film maakt -weliswaar onzichtbaar, maar toch- deel uit van een groter geheel, de onzichtbare cinéma.

Chistian Janico schreef er over in zijn boek "Anthologie du cinéma invisible: 100 scénarios pour 100 ans de cinéma". Hierin beschrijft hij honderd om allerlei
redenen nooit gerealiseerde films.
Deze onzichtbare cinema bracht Rolf Orthel tien jaar later tot een project, een vijftal films die op verschillende manieren geinspireerd waren door het boek van Christian Janico. Paradoxaal genoeg wordt hiermee de onzichtbare film al te
zichtbaar. Zoals in de film van Kees Hin en K. Schippers "Cinéma invisible - Het boek waarin een tiental scenario's uit het boek op filmbaarheid worden getoetst. Misschien is het kenmerk van de onzichtbare cinema dat hij alleen in de verbeelding
bestaat. Of zou moeten bestaan.

Waarschijnlijk is de enige echte onzichtbare cinema de cinéma inattendu, de cinema zonder bezoekers. Die is per definitie ongezien, en daarmee onzichtbaar

De onzichtbare film

Het is een oud thema. De niet uitgesproken woorden, het woordloze gedicht. Radio zonder geluid. Een aangespoelde fles zonder boodschap. Dit alles is geprobeerd maar zonder veel succes.

Blijft over: de onzichtbare film. Dat is natuurlijk niet te realiseren. In de VS wordt het technologisch aangepakt. Sinds de klassieker The invisible man uit 1933 tot Hollow Man in 2000 is het thema duizenden keren herkauwd. Maar een onzichtbare man is natuurlijk nog lang geen onzichtbare film. Hoewel het het begin is. Om een idee te krijgen van een film met onzichtbare acteurs kun je kijken bij de cinemaquiz.

En voor een serieuzere aanpak moet je bij de franse cinema zijn. In de fraaie film Les invisibles van Thierry Jousse is het geluid een hoofdrolspeler. Maar zelfs hem lukt het niet om het beeld te doen vergeten.

Waarschijnlijk is de enige echte onzichtbare film de film die je niet gezien hebt.

woensdag 22 februari 2006

Het zwijgen van het landschap

Vorige week spoelde er weer een lege fles aan op het kleine strand bij nr 24. Hij heeft er een tijdje gelegen omdat ik niet wist wat ik er mee moest.

Jan ter Laak, 1950-2006, wist alles van de taal van het landschap. De essen, de brinken, de weilanden en houtwallen, de beken en hun oevers, zij gaven hem met hun naam hun geheim. Door hem herkregen de bewoners van oude gebieden hun stem. Het landschap sprak door hem over hen - nooit was er een toponiem zonder menselijk handelen.
Begin jaren tachtig woonde hij enkele maanden aan het Surinameplein waar toendertijd het EBNA-archief huis hield. Eerder al stond hij op de allereerste verzendlijst van het allereerste EBNA-Bulletin.

Een vriend voor het leven zwijgt.

woensdag 15 februari 2006

De andere EBNA's - Slot

Op 11 januari 2005 besteedde het EBNA-weblog voor het eerst aandacht aan de andere EBNA's. Het ging om een buurtvereniging, de Ellwanger and Barry Neighborhood Association, in de Verenigde Staten. Op 27 januari 2006, meer dan een jaar later, werd de laatste andere EBNA bezocht. Deze EBNA was een offshore-bank in het Caribische gebied. In de tussentijd kwamen de Arabische ebna, Europese archivisten, een anti-gen, het electronische boek en een Italiaanse vakbondskoepel aan bod. Veel lijn zit er niet in. Geheel in de stijl van EBNA zijn deze flessen leeg aangespoeld. We laten het maar zo...

zaterdag 28 januari 2006

Snackbar Roos: geen formica


Ondanks stellige beweringen in het weblog van de Oude Hap van gisteren, staat er geen formica-tafeltje voor het raam van Snackbar Roos. Dit meldt onze Empty Bottle korrespondent. De bekende en onlangs heropende snackbar op de hoek van Kadoelenweg en Stoombootweg doet het al jaren zonder formica meubilair.

vrijdag 27 januari 2006

De andere EBNA's 7 - De geur van geld

Deze EBNA, de EBNA Bank, verspreidt de geur van geld. De bank aan de Kaya WFG Mensing 36B in Willemstad op Curaçao is een onderdeel van de IFB, de International Finance Bank uit Miami. En erkend door de Nationale Bank van de Nederlandse Antillen. De buren van de bank in het Office Park Zeelandia zijn andere banken, belastingadviseurs, accountants. Het blijft een beetje saai, maar toch. Hoeveel bankbiljetten passen er in een lege fles?

dinsdag 3 januari 2006

Nutteloze kennis 3 - Vliegende schapen, Voltaire

In de roman Candide ('Onschuldig') van Voltaire spelen schapen een belangrijke bijrol. In het door de hoofdpersoon Candide bezochte El Dorado kunnen schapen vliegen, en niet zo langzaam! "Onschuldig en Cacambo stijgen in koets; de zes schapen vlogen, en in minder dan vier uur
kwam men aan het paleis van de koning, gelegen op een einde van de hoofdstad aan." De reizigers nemen een paar van de schapen mee naar Europa, maar daar loopt het niet goed mee af. Zoals de Fransen zeggen maar dan in het Nederlands:
"De vliegende schapen" connotent allereerst de vrijheid tegenover de landernst en anderzijds een enorme snelheid."

Tenslotte. Vliegende schapen en vulkaanuitbarstingen hebben toe geleid dat Candide minder geschikt is als toneelstuk. Een muziekstuk kan eventueel. Toch zingen de schapen in een musicalvan Leonard Bernstein uit 1973 meer dan dat ze vliegen. Dat heeft natuurlijk niets meer met het oorspronkelijke werk van Voltaire te maken.

dinsdag 20 december 2005

Demi-lune en halve maan - Nutteloze kennis 2

Verwar de demi-lune niet met de halve maan. In de vestingbouw hebben deze begrippen een volkomen andere betekenis. Een demi-lune is een ravelijn, zeker geen halve maan.
En wat is dan het verschil? De ravelijn ligt midden voor het vestingfront, de halve maan dekt de saillant.

zaterdag 3 december 2005

De 15 minuten van Steve Westfield

Zonder dat iemand het gemerkt heeft zijn de fifteen minutes of fame van Steve Westfield alweer voorbij. Vier van de vijf gegoogelde verwijzingen lopen dood. Toch is er -als altijd- nog het nodige te vinden. En - zo blijkt na doorzoeken - hij is alive and kicking. Zijn eigen webpagina is bijgewerkt tot en met 2005, het oude werk wordt op steeds meer verzamel CDs opgenomen en hij treedt nog steeds op voor oude en nieuwe fans.
Zo blijkt Steve in 2002 samen met drie vrienden in Haarlem in het Patronaat te hebben opgetreden! Dat heeft Blues Stay Away Music even gemist. Deze pagina is alleen nog in cache bij Google te vinden.
Smoked A Little Too Much Monkey Brain van het hoogtepunt Brainwreck is gratis te downloaden van mp3.com. (Als je daar tenminste nog geen vijftig liedjes opgehaald hebt).
De geschiedenis van Steve Westfield, de Pajama Slave Dancers en de Burnouts vind je bij Piero Scaruffi op een pagina uit 1999. Wat een geluk dat er nog liefhebbers zijn die hun oude pagina's gewoon laten staan! Dat de VPRO de muziek van Stuporstar "country" noemt (hier) neemt Blues Stay Away Music dan maar voor kennisgeving aan. Zelf heeft hij het immers ook over country & whiskey. Sterker, bij Last Call Records wordt als vanzelfsprekend gesteld: "He is called the "Leonard Cohen of alternative rock". Chapeau, niet slecht voor een Pajama Slave Dancer.
Om af te sluiten: een interview bij een optreden in het Magazijn in Gent uit 1998.

De conclusie: een plaatje zegt meestal meer dan duizend woorden...

zondag 20 november 2005

Een geheel verzorgde reis

Het volledige verslag van de 24-Uurs van 1983, "Een geheel verzorgde reis" is opnieuw uitgegeven. Voor deze tweede druk is al het materiaal gedigitaliseerd en opnieuw gelayout. Het boekwerkje is in de vorm van een pdf op het web gezet en te
downloaden vanaf de tocht van 1983.
Het verslag was toendertijd (1983) vernieuwend doordat het voor het eerst als een zelfstandige eenheid was opgevat, en niet enkel als een stapeltje opdrachten dat na de tocht opnieuw maar nu ongevouwen en netjes werden uitgedeeld aan de deelnemers.

woensdag 9 november 2005

PSeudologisch Instituut introduceert zichzelf

Het PSeudologisch Instituut dat zich tot dusver vrijwel onzichtbaar hield introduceert zichzelf. De pagina oogt nog een tikje saai, maar we kunnen er nog wel een paar interessante nutteloze berichten verwachten. Of ze waar zijn of niet bepaalt de lezer zelf wel, daar heeft hij de door het Instituut gegeven
matrix niet voor nodig. Meer hierover op http://www.ebna.nl/psi/

vrijdag 4 november 2005

Nutteloze kennis, nutteloos plezier

Wanneer is kennis nutteloos? Bestaat het überhaupt, nutteloze kennis? Gebrek aan kennis er plenty, maar is een overvloed aan kennis nutteloos?

Waar de journalist zich er op beroemt dat hij overbodige informatie weet te schiften en te filteren, neemt de bescheiden encyclopedist er genoegen mee dat hij al het beschikbare materiaal ordent. Een dunne encyclopedie is niet meer dan een woordenboek. Een encyclopedie die zich richt op een onderwerp is slechts een brochure.

De mooiste encyclopedie is de wereldencyclopedie, vol met kennis die ooit nut had of nut zal hebben. En nutteloos plezier oplevert.

zaterdag 29 oktober 2005

De 24 Uurs van 1975 - In de ban van de Ring

De uitnodiging, opdrachten en route van de 24 Uurs van 1975 zijn vanaf nu te vinden in het publieke deel van het EBNA-archief. Bekijk dertig jaar na dato de tocht van 1975, "In de ban van de Ring".

woensdag 26 oktober 2005

De andere EBNA's 6 - Een Italiaanse handwerksman

Deze EBNA, de ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO, komt uit Italie. Het adres is www.ebna.it. Achter de Italiaanse EBNA staat een keur aan vakbonden en bestuursleden. Ze richten zich allen op ondersteuning van de handwerksman, en krijgen daarvoor van de Italiaanse overheid een ruime subsidie.

Le Confederazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, da tempo hanno comunemente deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel riconoscimento delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
Nell'ambito di tali relazioni, che si vanno sviluppando da oltre un decennio, le parti hanno costruito strumenti bilaterali per la gestione di particolari aspetti della vita delle imprese artigiane e la tutela dei lavoratori in esse occupati.

Voor wie geen Italiaans kent weet Alta Vista Bable Fish er prachtig engelstalig bureaucratees van te maken:

EBNA - BILATERAL AGENCY NATIONAL HANDICRAFT Artisan Confederations CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI and Confederations trade-union CGIL, CISL and UIL, for a long time have commonly decided to make of the bilaterality one of the strategic factors of their relations, in the acknowledgment of the mutual autonomies, confirming and ribadendo the fundamental and propulsive role of the dealing.
In the within of such relations, than they are gone developing give beyond a decade, the parts have constructed to bilateral instruments for the management of particular aspects of the life of the artisan enterprises and the protection of the workers in occupied they...

Als de Nederlandse EBNA gesubsudieerd zou worden besteedden we zeker meer aandacht aan ribadendo the fundamental and propulsive role of the dealing! Helaas, het blijft bij deze ene vermelding.

dinsdag 25 oktober 2005

Wie weet er nog iets over Hengelo?

Uit het EBNA-archief zijn de afgelopen week twee bescheiden Hengelose items op het web gepubliceerd: een scan van de stafkaart Almelo 1:25.000 met een kleine beschouwing over Punt Q, en het licht nostalgische gedicht Wie weet er nog iets over Hengelo?
Naast de nieuwe en langlopende encyclopedische trajecten blijft EBNA vanzelfsprekend aandacht blijven besteden aan het eigen verleden en de inhoud van het omvangrijke archief.