Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

zaterdag 29 oktober 2005

De 24 Uurs van 1975 - In de ban van de Ring

De uitnodiging, opdrachten en route van de 24 Uurs van 1975 zijn vanaf nu te vinden in het publieke deel van het EBNA-archief. Bekijk dertig jaar na dato de tocht van 1975, "In de ban van de Ring".

woensdag 26 oktober 2005

De andere EBNA's 6 - Een Italiaanse handwerksman

Deze EBNA, de ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO, komt uit Italie. Het adres is www.ebna.it. Achter de Italiaanse EBNA staat een keur aan vakbonden en bestuursleden. Ze richten zich allen op ondersteuning van de handwerksman, en krijgen daarvoor van de Italiaanse overheid een ruime subsidie.

Le Confederazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, da tempo hanno comunemente deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel riconoscimento delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
Nell'ambito di tali relazioni, che si vanno sviluppando da oltre un decennio, le parti hanno costruito strumenti bilaterali per la gestione di particolari aspetti della vita delle imprese artigiane e la tutela dei lavoratori in esse occupati.

Voor wie geen Italiaans kent weet Alta Vista Bable Fish er prachtig engelstalig bureaucratees van te maken:

EBNA - BILATERAL AGENCY NATIONAL HANDICRAFT Artisan Confederations CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI and Confederations trade-union CGIL, CISL and UIL, for a long time have commonly decided to make of the bilaterality one of the strategic factors of their relations, in the acknowledgment of the mutual autonomies, confirming and ribadendo the fundamental and propulsive role of the dealing.
In the within of such relations, than they are gone developing give beyond a decade, the parts have constructed to bilateral instruments for the management of particular aspects of the life of the artisan enterprises and the protection of the workers in occupied they...

Als de Nederlandse EBNA gesubsudieerd zou worden besteedden we zeker meer aandacht aan ribadendo the fundamental and propulsive role of the dealing! Helaas, het blijft bij deze ene vermelding.

dinsdag 25 oktober 2005

Wie weet er nog iets over Hengelo?

Uit het EBNA-archief zijn de afgelopen week twee bescheiden Hengelose items op het web gepubliceerd: een scan van de stafkaart Almelo 1:25.000 met een kleine beschouwing over Punt Q, en het licht nostalgische gedicht Wie weet er nog iets over Hengelo?
Naast de nieuwe en langlopende encyclopedische trajecten blijft EBNA vanzelfsprekend aandacht blijven besteden aan het eigen verleden en de inhoud van het omvangrijke archief.

zondag 23 oktober 2005

Nutteloze kennis 1 - 28, 32 en het hurufisme

De filosoof en dichter Naimi Shahabaddin Fadlullah Tabrizi Astrabadi (1339-1393), ook bekend als al-Hurufi, stelde dat God zich manifesteert in woorden, en dus in de 28 letters van het Arabische en in de 32 letters van het Perzische alfabet. Verder vermoedde hij dat die 28 en 32 letters daarmee ook de basis vormen voor schoonheid en liefde in de wereld.
Die gedachten werden hem niet in dank afgenomen. Nadat hij eerst aan een stuk touw door de straten was gesleept werd hij in 1393 in Azerbeidzjan als islamitische ketter gedood door Miran Shah, de zoon van Timoer Lenk.
Zijn gedachten leefden voort onder de naam hurufisme. De hurufieten geloofden dat met de getallen 28 en 32 het geheim van alle dingen te verklaren was.

woensdag 24 augustus 2005

De Wereldencyclopedie

Een warrige maar enthousiaste Gerrit Komrij houdt een toespraak in de aula van de Koninklijke Bibliotheek ter ere van een website met dichters. En passant bespreekt hij de wereld en het internet en nog zo wat zaken.

"De wereld is een encyclopedie, maar hoe zoek je er iets in op? Hoe zorg je dat de wereldencyclopedie jou laat weten wat je zoeken wilt, zoeken kunt, zoeken moet?"

De uitgevers van een encyclopedie hebben minder tijd om te dromen dan een voormalig Dichter des Vaderlands. Hoe ziet een wereldencyclopedie eruit? We kennen de Wereldencyclopedie Wielrennen, "ongetwijfeld één van de paradepaardjes van uitgeverij de Eecloonaar". We kennen de Wereldencyclopedie van de Mythologie. We kennen het boek "Cyclo Sport, les marques, les modèles et leur hist. de A à Z" door Bernard Soler-Thèbes dat omschreven wordt als "Unieke full-colour wereldencyclopedie van bijna 400 sportbromfietsmerken vanaf de jaren '50". En zo zijn er natuurlijk nog veel meer wereldencyclopedieen denkbaar en -zelfs- uitgegeven.

Tenslotte. Ook Google heeft een opvatting over de wereldencyclopedie: Op Speurders.nl vind je een wereld encyclopedie, tweedehands en nieuw, te koop gevraagd en aangeboden. Helaas, bij nader onderzoek blijkt dit niet waar te zijn: het is de Grote Lekturama Wereldatlas uit 1972 die op 11 augustus 2005 te koop is aangeboden. Ongelezen lektuur voor de niet-lezer, was dat niet het sterke punt van Lekturama?

Tussenstand research
Er zijn drie opvattingen gevonden:
1) De wereldencyclopoedie is de wereld zelf (Gerrit Komrij)
2) De wereldencyclopedie is een boek waarin een onderwerp uitputtend wordt behandeld (uitgeverij de Eecloonaar)
3) De wereldencyclopedie is een boek dat je niet zelf hebt gelezen en waarvan je de titel niet meer precies weet (Google)
En er is een interessant zijspoor opgedoken: Hoe zat het ook alweer met Lekturama?

zaterdag 20 augustus 2005

Deze Taal - Hoe spel je dat?

Onlangs is de woordenlijst Pernog-Nederlands overgezet van het ontruimde Empty Bottle Home naar de reguliere EBNA-site.
Vanzelfsprekend leidde dit tot enige extra aandacht voor Pernog en zijn historie. Opmerkelijk is dat -zo blijkt uit het EBNA-archief - in de 70-er jaren de spelling van het woord Pernog nog niet stabiel was. In een EBNA-bulletin uit 1978 wordt terloops over Pernoch bericht. Opmerkelijk!
Uit het fysieke EBNA-archief blijkt dat in het gestencilde, van Matenweg 73-2 afkomstige, canonieke overzicht reeds van Pernog sprake is. Over de juiste spelling kan dus -toch- geen misverstand bestaan. Het was Pernog met een g en het blijft Pernog met een G.
De Encyclopedie Editie 1996 geeft alle details over opkomst en ondergang van "deze taal" oftewel Pernog.

woensdag 17 augustus 2005

De lege flessen 4 - An empty bottle

Ooit was er de eerste lege fles. Op Sweetheart of the Rodeo zongen de Byrds "an empty bottle, a broken heart, and you're still on my mind". Dat was in 1976 genoeg voor de oprichter van het Empty Bottle News Agency. En het was genoeg voor Gram Parsons.
Maar hoe is het liedje echt? Die vraag staat. Wanneer je zoekt vind je ook een andere uitvoering van de song van Luke McDaniel. George Jones zong You're still on my mind met het refrein "an empty bottle of broken hearts, and you're still on my mind". Minder mooi maar even plausibel. Hoe zit het werkelijk? Wat schreef Luke McDaniel? En waarom had Gram Parsons gelijk toen hij
de tekst aanpaste?

De andere EBNA's 5 - Wachten op het E-boek

Deze EBNA bestaat al lang niet meer. Als je probeert op www.ebna.org te kijken vind je niets. De Electronic Book Newsstand Association werd in 2001 opgericht om het electronische boek te propageren. Helaas, dat werd niets. Waarschijnlijk kostte het alleen maar geld en, simpelweg, er werden te weinig e-boeken verkocht. Aan de bedoelingen lag het niet:

The organization also plans to facilitate the flow of such content, provide technical research, advice and insights, and represent periodical publishers in the Ebook, PDA and E-Paper industries.

Al snel kwamen de twijfels. Zou de organisatie een andere naam krijgen? En momenteel is er op het internet niets meer te vinden over deze EBNA. Het electronische boek komt er wel. Ook zonder EBNA.

zondag 14 augustus 2005

Het Ad Hoc Archief - Pernog, Lipperkerkstraat 108

Het Empty Bottle Home is definitief ontruimd. De laatste pagina's van EBNA die daar nog stonden, gewijd aan Pernog en de Lipperkerkstraat 108, zijn overgezet naar www.ebna.nl. De zeventiger jaren zijn definitief opgenomen in de nieuwe website. Meer volgt wellicht, afhankelijk van de ijver van de EBNA-archivaris.
Neem een kijkje in het - nog zeer bescheiden - Ad Hoc Archief.
Ongetwijfeld wordt dit deel van het EBNA-archief> in de toekomst verder uitgebreid.

vrijdag 12 augustus 2005

Werk in Uitvoering - De Encyclopedie

Er wordt weer gewerkt aan nieuwe versies van De Encyclopedie. Een van de projecten is De Encyclopedie 2005. Voorpublikaties zijn De Encyclopedisten 1 en De Anti-Encyclopedist. Het onderwerp van De Encyclopedie 2005 is de encyclopedie. De benadering is thematisch. De belangrijkste taak van de redacteuren zal zijn om tot een afronding te komen. Het beschikbare materiaal is overvloedig. De verwachting is dat De Encyclopedie 2005 in het voorjaar van 2007 door EBNA op het internet gepubliceerd zal worden.

Daarnaast is er gestart met research voor een grootschalige en veelomvattende uitgave: De Wereldencyclopedie. Binnenkort meer nieuws over dit project.

donderdag 11 augustus 2005

Nieuw logo voor EBNA.nl


Een nieuw logo voor ebna.nl! De website heeft dankzij Margret een nieuwe lege fles gekregen. Op het weblog blijft de blauw met rode empty bottle het beeld bepalen.

woensdag 10 augustus 2005

De Anti-Encyclopedist - George Orwell

Nee, natuurlijk was George Orwell geen encyclopedist.

In zijn werk ontbreekt de hang naar volledigheid. Ook het systeemdenken was hem van nature vreemd. Waarom is hij toch een held van een ieder die in informatieverwerking en encyclopidisme geinteresseerd is? Omdat hij in 1984 - ongetwijfeld geinspireerd door zijn werk bij de BBC tijdens WO2 en door zijn kennis van het Sovjet communisme - een prachtig beeld geeft van de vluchtigheid van alle media en de hopeloze taak de waarheid te achterhalen aan de hand van beschikbare gegevens.
Vat het internet op als de som van alle beschikbare kennis en de overeenkomst tussen Orwell's dystopie en de huidige tijd is duidelijk: evenmin als het voor de kameraden uit 1984 mogelijk is de waarheid te vinden in de gearchiveerde exemplaren van de Times (die worden immers continu herschreven door Winston Smith en zijn collega's) is het voor de overgeinformeerde burger uit 2005 mogelijk op het internet te achterhalen wat werkelijk waar is. Ook daar wordt immers de waarheid continu herschreven en opnieuw gepubliceerd. Websites verdwijnen, bestaande websites wijzigen hun indeling en de beschikbare informatie continu. Vat het internet op als de ultieme encyclopedie, en de actualiteit van Orwell's waarschuwing is duidelijk.
Iets lichtvoetiger uitgedrukt: de "memory hole" waar Winston Smith zijn afgehandelde opdrachten laat verbranden is een mooie metafoor voor de prullenbak op de desktop waarin alle vorige versies van artikelen uiteindelijk verdwijnen. In het EBNA-archief is het onderdehand een goede gewoonte geworden een printje van webpagina's te maken. Je weet maar nooit of ze er over een jaar nog zijn.

Voorpublicatie De Encyclopedie 2005

dinsdag 9 augustus 2005

Empty Bottle Bulletins uit 1996 op ebna.nl

De EBNA Bulletins uit 1996 zijn nu beschikbaar op www.ebna.nl. De 10 nieuws-bulletins uit 1996 en begin 1997 zijn toegevoegd aan het EBNA-archief. Kijk in de inhoudsopgave voor de details.
Pareltjes als Het Schiereiland luistert vooral naar zichzelf en Het Leven Onder Water zijn nu op de plek waar ze horen: het EBNA-archief op het internet. Tegelijkertijd is de externe link naar het Empty Bottle Home verwijderd. Deze verwijzing heeft geen meerwaarde s
inds De encyclopedie 1996 en alle bulletins uit 1996 in het EBNA-archief zijn opgenomen.

woensdag 3 augustus 2005

Andere havens

Er zijn geheimzinnige plaatsen waarvan niemand weet waar ze liggen. Je kunt een tijd in hun richting rijden en voor je het weet ben je ze gepasseerd. Het mooiste voorbeeld ligt in de buurt van Rotterdam: Andere Havens. Het lijkt haast of het op de ruit rond Rotterdam zelf ligt . De richting wordt aangegeven (volg de weg) maar er is geen enkele afslag met de gezochte plaats aangegeven.
Ring A10 lijkt net zo'n plek, maar dan in de buurt van Amsterdam. En het lijkt wel alsof in de buurt van elke plaats in Nederland een onvindbaar Centrum ligt. Op de kaart van Nederland is het in ieder geval niet te vinden.

Voorbeelden:
Andere Havens
Centrum
Alle richtingen
Overige richtingen
Doorgaand verkeer
Omleiding
Ring A10

dinsdag 2 augustus 2005

Oude Veenhoop, Nieuwe Veenhoop

Hoe zit het eigenlijk met de Oude en de Nieuwe Veenhoop? EBNA's publicatie Geen statiegeld uit 1979 maakt de zaak er niet duidelijker op. Toch is er wel het een en ander bekend.
Zo is De Oude Veenhoop, een hotel/restaurant/slijterij in Smilde aan de Drentse Hoofdvaart, in de 70-er jaren gesloopt. Meer details, inclusief ansichtkaart, zijn in maart 2003 gepubliceerd door http://www.prentbriefkaarten.info
Verder: op huisnummer 27 aan de Veenhoopsweg (naast de chinees) is later Café-Restaurant De Nieuwe Veenhoop gehuisvest, inclusief de bijbehorende slijterij.