Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

vrijdag 12 augustus 2005

Werk in Uitvoering - De Encyclopedie

Er wordt weer gewerkt aan nieuwe versies van De Encyclopedie. Een van de projecten is De Encyclopedie 2005. Voorpublikaties zijn De Encyclopedisten 1 en De Anti-Encyclopedist. Het onderwerp van De Encyclopedie 2005 is de encyclopedie. De benadering is thematisch. De belangrijkste taak van de redacteuren zal zijn om tot een afronding te komen. Het beschikbare materiaal is overvloedig. De verwachting is dat De Encyclopedie 2005 in het voorjaar van 2007 door EBNA op het internet gepubliceerd zal worden.

Daarnaast is er gestart met research voor een grootschalige en veelomvattende uitgave: De Wereldencyclopedie. Binnenkort meer nieuws over dit project.

donderdag 11 augustus 2005

Nieuw logo voor EBNA.nl


Een nieuw logo voor ebna.nl! De website heeft dankzij Margret een nieuwe lege fles gekregen. Op het weblog blijft de blauw met rode empty bottle het beeld bepalen.

woensdag 10 augustus 2005

De Anti-Encyclopedist - George Orwell

Nee, natuurlijk was George Orwell geen encyclopedist.

In zijn werk ontbreekt de hang naar volledigheid. Ook het systeemdenken was hem van nature vreemd. Waarom is hij toch een held van een ieder die in informatieverwerking en encyclopidisme geinteresseerd is? Omdat hij in 1984 - ongetwijfeld geinspireerd door zijn werk bij de BBC tijdens WO2 en door zijn kennis van het Sovjet communisme - een prachtig beeld geeft van de vluchtigheid van alle media en de hopeloze taak de waarheid te achterhalen aan de hand van beschikbare gegevens.
Vat het internet op als de som van alle beschikbare kennis en de overeenkomst tussen Orwell's dystopie en de huidige tijd is duidelijk: evenmin als het voor de kameraden uit 1984 mogelijk is de waarheid te vinden in de gearchiveerde exemplaren van de Times (die worden immers continu herschreven door Winston Smith en zijn collega's) is het voor de overgeinformeerde burger uit 2005 mogelijk op het internet te achterhalen wat werkelijk waar is. Ook daar wordt immers de waarheid continu herschreven en opnieuw gepubliceerd. Websites verdwijnen, bestaande websites wijzigen hun indeling en de beschikbare informatie continu. Vat het internet op als de ultieme encyclopedie, en de actualiteit van Orwell's waarschuwing is duidelijk.
Iets lichtvoetiger uitgedrukt: de "memory hole" waar Winston Smith zijn afgehandelde opdrachten laat verbranden is een mooie metafoor voor de prullenbak op de desktop waarin alle vorige versies van artikelen uiteindelijk verdwijnen. In het EBNA-archief is het onderdehand een goede gewoonte geworden een printje van webpagina's te maken. Je weet maar nooit of ze er over een jaar nog zijn.

Voorpublicatie De Encyclopedie 2005

dinsdag 9 augustus 2005

Empty Bottle Bulletins uit 1996 op ebna.nl

De EBNA Bulletins uit 1996 zijn nu beschikbaar op www.ebna.nl. De 10 nieuws-bulletins uit 1996 en begin 1997 zijn toegevoegd aan het EBNA-archief. Kijk in de inhoudsopgave voor de details.
Pareltjes als Het Schiereiland luistert vooral naar zichzelf en Het Leven Onder Water zijn nu op de plek waar ze horen: het EBNA-archief op het internet. Tegelijkertijd is de externe link naar het Empty Bottle Home verwijderd. Deze verwijzing heeft geen meerwaarde s
inds De encyclopedie 1996 en alle bulletins uit 1996 in het EBNA-archief zijn opgenomen.

woensdag 3 augustus 2005

Andere havens

Er zijn geheimzinnige plaatsen waarvan niemand weet waar ze liggen. Je kunt een tijd in hun richting rijden en voor je het weet ben je ze gepasseerd. Het mooiste voorbeeld ligt in de buurt van Rotterdam: Andere Havens. Het lijkt haast of het op de ruit rond Rotterdam zelf ligt . De richting wordt aangegeven (volg de weg) maar er is geen enkele afslag met de gezochte plaats aangegeven.
Ring A10 lijkt net zo'n plek, maar dan in de buurt van Amsterdam. En het lijkt wel alsof in de buurt van elke plaats in Nederland een onvindbaar Centrum ligt. Op de kaart van Nederland is het in ieder geval niet te vinden.

Voorbeelden:
Andere Havens
Centrum
Alle richtingen
Overige richtingen
Doorgaand verkeer
Omleiding
Ring A10

dinsdag 2 augustus 2005

Oude Veenhoop, Nieuwe Veenhoop

Hoe zit het eigenlijk met de Oude en de Nieuwe Veenhoop? EBNA's publicatie Geen statiegeld uit 1979 maakt de zaak er niet duidelijker op. Toch is er wel het een en ander bekend.
Zo is De Oude Veenhoop, een hotel/restaurant/slijterij in Smilde aan de Drentse Hoofdvaart, in de 70-er jaren gesloopt. Meer details, inclusief ansichtkaart, zijn in maart 2003 gepubliceerd door http://www.prentbriefkaarten.info
Verder: op huisnummer 27 aan de Veenhoopsweg (naast de chinees) is later Café-Restaurant De Nieuwe Veenhoop gehuisvest, inclusief de bijbehorende slijterij.

maandag 1 augustus 2005

Een straat in Enschede

Eigenlijk is er maar één straat in Enschede.
Het is waar, het allereerste EBNA-bulletin is bedacht en samengesteld op de tweede verdieping van de studentenflat Witbreuksweg 393 op de campus van de Universiteit Twente (een verdieping met anno 2005 een eigen url in de wiki van de UT). Maar je kunt de Witbreuksweg geen straat noemen, bovendien is het de vraag in hoeverre Drienerlo deel uitmaakt van de bebouwde kom van Enschede. Een bushalte met studentenflats en een paar sportvelden, veel meer was het niet en veel meer zal het vermoedelijk nooit worden, zelfs niet nu er in de buurt een NS-station is. Er valt veel te zeggen over de Witbreuksweg, het is geen straat in Enschede.
De Lipperkerkstraat. Mooiste, lelijkste straat van Enschede. Saaier dan vroeger, minder druk ook. Maar toch nog steeds de enige stadsstraat buiten het stadshart. En een straat die al meer dan dertig jaar onder de duim moet worden gehouden. Wat niet lukt natuurlijk. Hier kende -in het studentenhuis Lipperkerkstraat 108 - het EBNA-bulletin eind jaren zeventig van de vorige eeuw zijn eerste bloeiperiode. Hier werden Door het bovenlicht Hilversum 3 en Geen statiegeld met veel knippen en plakken in elkaar gezet.

Als je het dagblad Tubantia leest over de straat (knipsels genoeg in het EBNA-archief!) zou je denken dat het een sombere en hopeloze straat in een opgegeven achterstandswijk is. Maar dat is zeker niet zo! Gelukkig worden ook in Enschede - tegenwoordig - de bijzondere eigenschappen van de Lipperkerkstraat "as is" gezien. De site http://www.enschede-stad.nl -mooie site over Enschede- bevat de eerste en enige stadswandeling in de Lipperkerkstraat: van Oldenzaalsestraat tot over het Singel en terug. Helaas, geen vermelding vannr 108. Mooi: wel een foto van de nog steeds bestaande snackbar Hoky Poky op nr 121 aan de overkant. Let op de sanseferia's in de vensterbank.
Site en wandeling
aanbevolen door EBNA!

zondag 31 juli 2005

Kees van Ham 1957-2005

Vorige week spoelde er een lege fles aan op het kleine strand bij het kantoor van het agentschap.
Volkomen onverwacht is Kees van Ham overleden. Zeven jaar woonde hij met mij aan het Surinameplein, van 1982 tot 1989. In die tijd hadden werkte ik ongericht aan het indexeren van tijdschriften en knipsels. Dit was de tijd van archiefbakken en
kaartjes, de computer had zijn intreden nog niet gedaan. Met goedmoedige verbazing bekeek hij het rommelige maar gezellige Ad hoc Archief. Dat de eettafel vol lijmvlekken zat kon hem niets schelen. Meestal wist hij mij snel over te halen om te stoppen met knippen, indexeren, archiveren. Heel wat flessen eindigden leeg na een goed gesprek.
Kees, groot lezer, groot mens, zul je niet meer tegenkomen in zijn geliefde Amsterdam.

maandag 4 juli 2005

De lege flessen 3 - In Chicago

De leukste lege fles is de Empty Bottle. Deze bar in Chicago heeft een ontzettend afwisselend muziekprogramma, van geimproviseerde muziek en jazz tot hard country honky tonk . Zoals ze zelf zeggen: Everything from Anti-pop Consortium to Trans Am, the indie-rock, electronic, experimental, jazz; post-this and pre-that. En door de week is de bar tot twee uur open, op zaterdag tot 3 uur.

woensdag 29 juni 2005

De lege flessen 2 - Op reis

In het derde boek van Kader Abdolah, De reis van de lege flessen, herinnert de uit Iran gevluchte hoofdpersoon Bolfazl zich de kelder met lege flessen in het huis van zijn grootvader.
Iedere fles vertelde een verhaal.

dinsdag 28 juni 2005

De andere EBNA's 4 - Epstein Barr Nuclear Antigen

Het Epstein Barr virus (EBV) wordt o.a. door kussen overgebracht en kan in
ongunstige gevallen leiden tot de ziekte van Pfeiffer. Volgens deskundigen is een groot deel van de wereldbevolking besmet met het virus. Bij besmetting gaat het virus gepaard met het Epstein Barr Nuclear Antigen (EBNA). Dit is een EBNA waarmee bijna iedereen in aanraking komt.

woensdag 1 juni 2005

Minder EBNA in de index van het internet

De index van het internet (Google) laat het de laatste tijd afweten. De EBNA-site en het EBNA-weblog worden slechts zeer onvolledig geindexeerd. Zoek bijvoorbeeld: Drougon tegenvoeters. Google vindt niets.
Dit is geen tijdelijke zaak. Bij http://www.google-watch-watch.org/>Google watch is meer informatie over dit fenomeen te vinden.
"Google is dying" zo wordt er -met argumenten- gesteld.
Vooralsnog lijkt het erop dat zoeken.nl de EBNA-sites beter bijhoudt, vooral dankzij de zoekresultaten van altavista, msn en yahoo. Zoek opnieuw met: Drougon tegenvoeters. Dat levert een veel beter resultaat dan Google.

Goed dat EBNA nooit afhankelijk zal zijn van de grillen van de zoekmachines. Een lege fles komt altijd aan...

dinsdag 31 mei 2005

De andere EBNA's 3 - Europa en het archief

Een EBNA die niet aan de weg timmert is de European Board of National Archivists, een overlegorgaan van de nationale archivarissen van de 25 EU-landen. Geen eigen website, moeizaam te vinden met de zoekmachines. Maar op woensdag 20 en donderdag 21 oktober 2004 was het Nationaal Archief gastheer van dit eerbiedwaardige gezelschap.

Over de vergadering wordt gemeldt:

"Een belangrijk onderwerp op de agenda van de vergadering is het Report on Archives in the enlarged European Union. Dit stuk is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie door de nationale archivarissen van de EU-lidstaten en bevat analyses en aanbevelingen met betrekking tot een groot aantal knelpunten binnen het archiefwezen in de gehele EU. Eén van die punten is de diefstal van en handel in archiefstukken."

Dit rapport kwam uit in juni 2004 en leidde o.a. tot de aanbeveling een 'European Archives Board' op te richten. Dat is natuurlijk weer heel wat anders als de European Board of National Archivists... De derde EBNA raakt zo een beetje stoffig, zeker nu de Europese Commissie het voorstel op 18 februari 2005 overnam. Zonder EBNA te vermelden, erger nog, de EC wist in haar aanbeveling de nationale archivisten niet beter te omschrijven dan "a group comprising of experts from each of the 25 Member States". Als het aan de EC ligt zullen we niet veel meer van de derde EBNA horen.

vrijdag 13 mei 2005

Planning upgrade Empty Bottle Archief herzien

De geplande upgrade van het online deel van het EBNA-archief heeft vertraging ondervonden. Een belangrijke reden hiervoor was de renovatie van de tuin van Nr 24. Maar ja, zo is er altijd wel een reden...

maandag 21 maart 2005

De lege flessen 1 - Onder water

Onder water zijn alle lege flessen vol

Paul Snoek - Onder water