Hallo liefhebbers van de lege fles! Dit is het weblog van EBNA, het Empty Bottle News Agency.

maandag 1 augustus 2005

Een straat in Enschede

Eigenlijk is er maar één straat in Enschede.
Het is waar, het allereerste EBNA-bulletin is bedacht en samengesteld op de tweede verdieping van de studentenflat Witbreuksweg 393 op de campus van de Universiteit Twente (een verdieping met anno 2005 een eigen url in de wiki van de UT). Maar je kunt de Witbreuksweg geen straat noemen, bovendien is het de vraag in hoeverre Drienerlo deel uitmaakt van de bebouwde kom van Enschede. Een bushalte met studentenflats en een paar sportvelden, veel meer was het niet en veel meer zal het vermoedelijk nooit worden, zelfs niet nu er in de buurt een NS-station is. Er valt veel te zeggen over de Witbreuksweg, het is geen straat in Enschede.
De Lipperkerkstraat. Mooiste, lelijkste straat van Enschede. Saaier dan vroeger, minder druk ook. Maar toch nog steeds de enige stadsstraat buiten het stadshart. En een straat die al meer dan dertig jaar onder de duim moet worden gehouden. Wat niet lukt natuurlijk. Hier kende -in het studentenhuis Lipperkerkstraat 108 - het EBNA-bulletin eind jaren zeventig van de vorige eeuw zijn eerste bloeiperiode. Hier werden Door het bovenlicht Hilversum 3 en Geen statiegeld met veel knippen en plakken in elkaar gezet.

Als je het dagblad Tubantia leest over de straat (knipsels genoeg in het EBNA-archief!) zou je denken dat het een sombere en hopeloze straat in een opgegeven achterstandswijk is. Maar dat is zeker niet zo! Gelukkig worden ook in Enschede - tegenwoordig - de bijzondere eigenschappen van de Lipperkerkstraat "as is" gezien. De site http://www.enschede-stad.nl -mooie site over Enschede- bevat de eerste en enige stadswandeling in de Lipperkerkstraat: van Oldenzaalsestraat tot over het Singel en terug. Helaas, geen vermelding vannr 108. Mooi: wel een foto van de nog steeds bestaande snackbar Hoky Poky op nr 121 aan de overkant. Let op de sanseferia's in de vensterbank.
Site en wandeling
aanbevolen door EBNA!

zondag 31 juli 2005

Kees van Ham 1957-2005

Vorige week spoelde er een lege fles aan op het kleine strand bij het kantoor van het agentschap.
Volkomen onverwacht is Kees van Ham overleden. Zeven jaar woonde hij met mij aan het Surinameplein, van 1982 tot 1989. In die tijd hadden werkte ik ongericht aan het indexeren van tijdschriften en knipsels. Dit was de tijd van archiefbakken en
kaartjes, de computer had zijn intreden nog niet gedaan. Met goedmoedige verbazing bekeek hij het rommelige maar gezellige Ad hoc Archief. Dat de eettafel vol lijmvlekken zat kon hem niets schelen. Meestal wist hij mij snel over te halen om te stoppen met knippen, indexeren, archiveren. Heel wat flessen eindigden leeg na een goed gesprek.
Kees, groot lezer, groot mens, zul je niet meer tegenkomen in zijn geliefde Amsterdam.

maandag 4 juli 2005

De lege flessen 3 - In Chicago

De leukste lege fles is de Empty Bottle. Deze bar in Chicago heeft een ontzettend afwisselend muziekprogramma, van geimproviseerde muziek en jazz tot hard country honky tonk . Zoals ze zelf zeggen: Everything from Anti-pop Consortium to Trans Am, the indie-rock, electronic, experimental, jazz; post-this and pre-that. En door de week is de bar tot twee uur open, op zaterdag tot 3 uur.

woensdag 29 juni 2005

De lege flessen 2 - Op reis

In het derde boek van Kader Abdolah, De reis van de lege flessen, herinnert de uit Iran gevluchte hoofdpersoon Bolfazl zich de kelder met lege flessen in het huis van zijn grootvader.
Iedere fles vertelde een verhaal.

dinsdag 28 juni 2005

De andere EBNA's 4 - Epstein Barr Nuclear Antigen

Het Epstein Barr virus (EBV) wordt o.a. door kussen overgebracht en kan in
ongunstige gevallen leiden tot de ziekte van Pfeiffer. Volgens deskundigen is een groot deel van de wereldbevolking besmet met het virus. Bij besmetting gaat het virus gepaard met het Epstein Barr Nuclear Antigen (EBNA). Dit is een EBNA waarmee bijna iedereen in aanraking komt.

woensdag 1 juni 2005

Minder EBNA in de index van het internet

De index van het internet (Google) laat het de laatste tijd afweten. De EBNA-site en het EBNA-weblog worden slechts zeer onvolledig geindexeerd. Zoek bijvoorbeeld: Drougon tegenvoeters. Google vindt niets.
Dit is geen tijdelijke zaak. Bij http://www.google-watch-watch.org/>Google watch is meer informatie over dit fenomeen te vinden.
"Google is dying" zo wordt er -met argumenten- gesteld.
Vooralsnog lijkt het erop dat zoeken.nl de EBNA-sites beter bijhoudt, vooral dankzij de zoekresultaten van altavista, msn en yahoo. Zoek opnieuw met: Drougon tegenvoeters. Dat levert een veel beter resultaat dan Google.

Goed dat EBNA nooit afhankelijk zal zijn van de grillen van de zoekmachines. Een lege fles komt altijd aan...

dinsdag 31 mei 2005

De andere EBNA's 3 - Europa en het archief

Een EBNA die niet aan de weg timmert is de European Board of National Archivists, een overlegorgaan van de nationale archivarissen van de 25 EU-landen. Geen eigen website, moeizaam te vinden met de zoekmachines. Maar op woensdag 20 en donderdag 21 oktober 2004 was het Nationaal Archief gastheer van dit eerbiedwaardige gezelschap.

Over de vergadering wordt gemeldt:

"Een belangrijk onderwerp op de agenda van de vergadering is het Report on Archives in the enlarged European Union. Dit stuk is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie door de nationale archivarissen van de EU-lidstaten en bevat analyses en aanbevelingen met betrekking tot een groot aantal knelpunten binnen het archiefwezen in de gehele EU. Eén van die punten is de diefstal van en handel in archiefstukken."

Dit rapport kwam uit in juni 2004 en leidde o.a. tot de aanbeveling een 'European Archives Board' op te richten. Dat is natuurlijk weer heel wat anders als de European Board of National Archivists... De derde EBNA raakt zo een beetje stoffig, zeker nu de Europese Commissie het voorstel op 18 februari 2005 overnam. Zonder EBNA te vermelden, erger nog, de EC wist in haar aanbeveling de nationale archivisten niet beter te omschrijven dan "a group comprising of experts from each of the 25 Member States". Als het aan de EC ligt zullen we niet veel meer van de derde EBNA horen.

vrijdag 13 mei 2005

Planning upgrade Empty Bottle Archief herzien

De geplande upgrade van het online deel van het EBNA-archief heeft vertraging ondervonden. Een belangrijke reden hiervoor was de renovatie van de tuin van Nr 24. Maar ja, zo is er altijd wel een reden...

maandag 21 maart 2005

De lege flessen 1 - Onder water

Onder water zijn alle lege flessen vol

Paul Snoek - Onder water

vrijdag 25 februari 2005

KRANT ONLINE

Het geheime Texasburger KRANT is online. Voor het eerst sinds 1979, en nu voor iedereen met internet te lezen. In de echte wereld werd de texasburger alleen per post aan EBNA-abonnees verstuurd. En dat waren er toendertijd niet zoveel.
De publicatie van Het geheime Texasburger KRANT betekent dat de ontsluiting van het EBNA-archief prima verloopt. Alleen de bulletins uit 1996 zijn nog gekoppeld aan het oude Empty Bottle Home, alle andere ooit verschenen Empty Bottle
publicaties zijn in het nieuwe EBNA te vinden. Met uitzondering van de legendarische uitgave "Door het bovenlicht Hilversum 3". Dit unieke boekwerkje is zelfs in het EBNA-archief niet terug te vinden.

woensdag 23 februari 2005

Binnenkort verhuizing Empty Bottle Home

Nu de inrichting www.ebna.nl zo voorspoedig verloopt, komt de verhuizing van het aloude Empty Bottle Home steeds dichterbij. Met een eigen url is het niet
langer nodig gebruik te maken van de homepage van Pieter Roos/PJ, die overigens zelf al geen verwijziging meer heeft naar het Empty Bottle Home.

PJ heeft gemeld dat zijn homepage volledig gerestyled zal worden. Vooruitlopend op deze restyling is de externe url van zijn site al gewijzigd in Nr 24
Wanneer het Empty Bottle Home wordt verplaatst zal dit zowel op www.nr24.nr, in het EBNA-weblog en in het Empty Bottle Home worden gemeld.

maandag 21 februari 2005

Drougon en de tegenvoeters

Bij het publiceren van de eerste serie EBNA-bulletins ontdekten we in Bulletin Nr 4 het volgende item:

DROUGON, Gérard Frans filosoof (1801-1813) die de theorie van de tegenvoeters tot in de finesses ontwikkelde. Zo stelde hij als eerste dat een tegenvoeter op zijn kop moet staan. Als zijn hoofdwerk geldt "Tegenvoeters bestaan" (1811). Latere onderzoekers hebben toegegeven dat er sinds zijn onderzoekingen niets nieuws op het gebied van de tegenvoeters ontdekt is.
Overige werken: Onze tegenvoeters (1806), De Antagonisten (1807)
Lit.: Drougon en de tegenvoeters (E. Edward, 1956)

Dit artikel is niet alleen opmerkelijk vanwege het inzicht dat het geeft over de in Nederland goeddeels onbekende Drougon. Even opmerkelijk is dat het in de lange geschiedenis van het Empty Bottle News Agency nauwelijks opvolging heeft gevonden. Het is een van de weinige biografische items die bekend zijn. Pas onlangs heeft het EBNA-weblog hieraan opvolging gegeven met de start van de serie De Encyclopedisten. Hans van Maanen zal nooit vermoed hebben dat hij op deze manier op een lijn gesteld kan worden met de vergeten filosoof Drougon.

zondag 13 februari 2005

De andere EBNA's 2 - Zonen en dochters

Een van de andere EBNA's is een woord: ebna. In het Indo-germaans is het een vorm die in het huidige Nederlands heeft geleid tot "even" en "effen". In het Arabisch betekent ebn "zoon", en daaruit volgt direct dat ebna "dochter" betekent.
En Richard Burton , de 19e-eeuwse Engelse avonturier en ontdekkingsreiziger, beschrijft in zijn boek Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah de volkeren van Arabische schiereiland. Daarbij zegt hij in hoofdstuk 25: "And to quote no more cases, the "Ebna" mentioned by the Ibn Ishak were descended from the Persian soldiers of Anushirwan, who expelled the Abyssinian invader."

vrijdag 11 februari 2005

Empty Bottle Bulletins uit 1977 en 1978 on line

De eerste serie bulletins van het Empty Bottle News Agency (uit 1977 en 1978) is online gezet. Het gaat om jpg-scans die in een webalbum zijn gezet. Het door EBNA Research verzorgde commentaar zal in de loop van april worden toegevoegd. Wat dat betreft, nog even geduld! Maar toch: voor het eerst zijn deze legendarische uitgaven voor iedereen in te zien.

donderdag 10 februari 2005

Wahrheit und Diftung

Hoe reageert Google er wanneer een nieuwe term ontstaat? Wanneer er een Duitse vorm van Pernog (details over "deze taal" in de Encyclopedie Editie 1996) zou bestaan, zou Diftung een van de eerste woorden zijn. Diftung betekent "de werkelijkheid zoals deze er tussen 5 uur en 9 uur 's morgens uitziet, met name in de laatste fase van een 24-uurs oefening". Meestal gebruikt in de uitdrukking "Wahrheit und Diftung".